Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM waarschuwt leveranciers die vrijheid winkeliers beperken bij vaststellen verkoopprijzen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de afgelopen maanden verschillende leveranciers gewaarschuwd dat ze mogelijk verboden invloed uitoefenden op de verkoopprijzen van hun producten die de winkeliers verkopen.

De ACM ontving de afgelopen maanden diverse meldingen, bijvoorbeeld dat leveranciers minimumprijzen oplegden aan winkeliers. Daarom heeft de ACM tientallen leveranciers gewaarschuwd, onder andere uit de sectoren diervoeding, hobbyartikelen, speelgoed en speciale schoenen. De leveranciers nemen de waarschuwing serieus: interne onderzoeken worden verricht, compliance trainingen aangescherpt en overeenkomsten herzien. De ACM houdt verschillende bedrijven nog wel in de gaten of ze voldoen aan de regels. Bedrijven riskeren een boete die kan oplopen tot 900.000 euro of 10% van de omzet als ze zich niet aan de regels houden.

Adviesprijs aan winkeliers moet vrijblijvend zijn

Leveranciers moeten winkeliers de vrijheid bieden om zelfstandig hun verkoopprijzen vast te stellen. Leveranciers mogen winkeliers alleen een vrijblijvend advies over de verkoopprijs meegeven. Op deze manier kunnen winkeliers eerlijk met elkaar concurreren en betalen consumenten de beste prijs voor de geboden service. Het is dus verboden voor leveranciers om sterke invloed uit te oefenen op de verkoopprijzen van winkeliers. Overtreding van dit verbod ziet de ACM dan ook als een ernstige inbreuk op de mededingingsregels. De ACM legde bijvoorbeeld in 2021 een boete op van ruim 39 miljoen euro aan Samsung voor het beïnvloeden van winkeliers bij het vaststellen van de prijzen van televisies.

In sommige gevallen, zoals hier, kiest de ACM er voor om bij meldingen van een mogelijke overtreding in eerste instantie geen onderzoek te doen maar de bedrijven te waarschuwen. Zo krijgen de bedrijven de gelegenheid om de mogelijke overtreding te herstellen en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. Als dat snel en blijvend gebeurt, dan hebben consumenten hier direct baat bij.

Om leveranciers én winkeliers te helpen heeft de ACM een adviesprijscheck gemaakt. Leveranciers kunnen hiermee controleren of ze zich aan de regels houden. Winkeliers kunnen nagaan of hun leverancier verboden invloed uitoefent op hun verkoopprijzen in de (web)winkel. 

Melden van verboden afspraken bij de ACM

Vermoedt u dat leveranciers verboden invloed uitoefenen op de verkoopprijzen? U kunt ons helpen met uw melding.