Kruimelpad

ACM vraagt pakketvervoerders omzet op te geven

De ACM verzoekt aanbieders van postvervoerdiensten hun (relevante) netto-omzet over het jaar 2019 op te geven. Dit kan per e-mail (post@acm.nl) of per post (Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag). De informatie moet uiterlijk 31 december 2020 bij de ACM binnen zijn.

De ACM vraagt de aanbieders om hun omzet op te geven via het ‘Formulier omzetopgave postvervoerders’. Kijk voor meer informatie over de omzetopgave in de ‘Richtlijnen indienen omzetopgave postvervoerders’.

Waarom moeten aanbieders hun omzet opgeven?

De ACM maakt kosten voor het toezicht op de postvervoersector. Aanbieders van postvervoerdiensten moeten deze kosten zelf aan de ACM betalen. Hiervoor geldt een verdeelsleutel op basis van de (relevante) netto-omzet.

Hoe hoog zijn de toezichtkosten?

ACM verdeelt de aanbieders op basis van hun  (relevante) netto-omzet in twee categorieën. Is de omzet lager dan 2 miljoen euro? Dan hoeven de aanbieders geen bijdrage te betalen voor het toezicht. Ligt de netto-omzet op 2 miljoen euro of hoger? Dan worden de aanbieders naar rato van hun relevante netto-omzet belast.