Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM verwerkt prijsplafond gas in maximum tarieven voor warmte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat bij het vaststellen van het maximumtarief voor warmte zorgen dat huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet ook gaan profiteren van het prijsplafond. Het maximumtarief voor warmte wordt – tot aan nog te bepalen verbruiksgrens – gekoppeld aan het prijsplafond voor gas en wordt vastgesteld op €47,39 per gigajoule (GJ). In de Warmtewet is namelijk geregeld dat huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet voor hun verwarming niet méér hoeven te betalen dan ze anders met een gasgestookte verwarming zouden doen.

Manon Leijten, bestuurslid van de ACM: “Vanwege het ‘niet-meer-dan-anders’-principe van de Warmtewet moet er ook een prijsplafond komen voor warmte. Dat gaan we regelen door bij het vaststellen van de maximumtarieven rekening te houden met het prijsplafond voor gas.”

Niet meer dan anders

Warmtebedrijven zijn monopolisten; huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet kunnen zelf niet kiezen van welke leverancier zij hun warmte afnemen. Om consumenten te beschermen tegen onredelijk hoge tarieven stelt de ACM jaarlijks de maximumtarieven voor warmte vast. Warmtebedrijven moeten met hun tarieven altijd onder dit maximum blijven. In de Warmtewet is geregeld dat de ACM het tarief dat consumenten per Gigajoule (GJ) warmte moeten betalen moet berekenen aan de hand van de gasprijs per 1 januari. Dit wordt het ‘niet meer dan anders’- principe of de ‘gasreferentie’ genoemd.

Prijsplafond warmtegebruiker

Het kabinet heeft aangekondigd dat huishoudens vanaf 1 januari 2023 voor de eerste 1.200m3 gas die zij gebruiken maximaal €1,45 per m3 hoeven te betalen. De ACM zal bij het vaststellen van het tarief dat warmtegebruikers per GJ moeten betalen rekening houden met dit prijsplafond. Hierdoor worden warmteverbruikers voor een groot deel van hun verbruik gecompenseerd, net als huishoudens die gebruik maken van elektriciteit en gas. Voor het warmtegebruik boven de volumegrens geldt dan een maximumtarief dat is gebaseerd op de gasprijs van 1 januari 2023. De ACM maakt de volumegrens en het maximumtarief voor gebruik boven die volumegrens in december 2022 bekend.

Aanpassing warmtewet noodzakelijk

Veel warmteleveranciers moeten gas inkopen om warmte te produceren. Daarnaast dekken warmteleveranciers hun risico’s af door inkoopcontracten te koppelen aan de gasprijzen (‘hedgen’), waardoor een stijging (of daling) van de gasprijs effect heeft op de kosten. Er zijn ook warmteleveranciers die aardwarmte of andere duurzame technieken gebruiken voor het verwarmen van het water. De ACM heeft al eerder aangegeven er voorstander van te zijn de maximale warmtetarieven vast te stellen op basis van de (efficiënte) kosten van de warmteleveranciers. Hiervoor is een wijziging van de Warmtewet nodig.