Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM Vervoersmonitor: reizigers legden in 2019 ruim 25 miljard kilometer af met openbaar vervoer

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert vandaag de Vervoersmonitor, de opvolger van de Spoormonitor. Met deze monitor brengt de ACM het openbaar vervoer in Nederland in kaart. In de monitor staat onder meer dat reizigers in 2019 ruim 25 miljard kilometer aflegden met het openbaar vervoer, waarvan ruim 19 miljard met de trein. De monitor beschrijft de marktontwikkelingen tot 2020 en biedt onder meer inzicht in de kosten van het vervoer voor de reiziger en de belastingbetaler. Deze eerste versie van de monitor loopt tot en met 2019 en geeft dan ook nog geen data over de stand van de zaken tijdens de coronacrisis, die veel invloed had op de openbaarvervoermarkt.

Het totale aantal reizigerskilometers was 25,1 miljard kilometer in 2019 en is de laatste vijf jaar gestaag toegenomen. Veruit de meeste reizigerskilometers werden afgelegd in de trein, waarvan het grootste deel op het hoofdrailnet,  en de rest op het regionale spoor.  De toename van de reizigerskilometers tussen 2015 en 2019 bedraagt 11%, een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,6%. Tussen 2015 en 2019 is het aantal reizigerskilometers in het busvervoer met 9% toegenomen,  in de tram met slechts 1%, in de metro met 31% en in de trein met 11%.

Prijs

Voor vervoer met bus en metro betaalden reizigers gemiddeld 23 cent per kilometer, voor de tram 35 cent voor de trein 14 cent. De rest van de kosten per kilometer worden aangevuld door de belastingbetaler; voor de bus 19 cent per kilometer, voor de tram 15 cent, voor de metro 1 cent en voor reizen met de regionale treinen 10 cent. In de prijzen die genoemd worden in de Vervoersmonitor zijn de kosten voor aanleg van infrastructuur zoals busbanen, tramrails en metrotunnels niet meegenomen.

Omzet en subsidies

De totale omzet van het openbaar vervoer in 2019 was 4,0 miljard euro. De groei van de totale omzet tussen 2015 en 2019 was ruim 20%; 20% voor bus, 12% voor tram, 34% voor metro en 20% voor trein. In bijna alle gevallen wordt subsidie verstrekt aan vervoerders, behalve bij het hoofdrailnet, daar betaalt NS de staat voor de concessie. De subsidie stijgt over deze periode met 19 miljoen euro (+3%) licht naar 0,7 miljard euro.

Vervoerders

De OV-markt voor bus, tram, metro en trein is verdeeld in concessies. De binnenlandse concessies op het spoor worden beheerd door NS, Arriva, Keolis, Qbuzz en Transdev (Connexxion). Het grootste deel van de concessies voor tram, metro en trein wordt onderhands gegund aan vervoerders. Bij de bus wordt het grootste deel aanbesteed.

Over de Vervoersmonitor

De Vervoersmonitor is een weergave van marktontwikkelingen voor bus, tram, metro en trein en het spoorgoederenvervoer.

 
 

Zie ook