Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM verlengt de ontheffing van Nobian Industrial Chemicals (Farmsum)

Op 28 december 2021 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een verzoek tot verlenging van de ontheffing ontvangen van Nobian Industrial Chemicals B.V. De ACM heeft op 2 maart 2022 besloten om de ontheffing die op 26 november 2013 is verleend aan Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. (op 23 juni 2020 per naamswijzigingsbesluit overgegaan naar Nouryon Industrial Chemicals B.V. en op 13 oktober 2021 per naamswijzigingsbesluit overgegaan naar Nobian Industrial Chemicals B.V.) voor het gesloten distributiesysteem gelegen op het industrieterrein Chemie Park Delfzijl aan de Oosterhorn 4 te Farmsum, meer specifiek de percelen kadastraal bekend als gemeente Delfzijl, sectie O, nummers 118, 544, 683, , 233 en 676 tot en met 678, te verlengen voor een periode van tien jaren vanaf 26 november 2023.

 

Documenten

ACM verlengt de ontheffing van Nobian Industrial Chemicals (PDF - 174.13 KB)