Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM verduidelijkt positie overdracht waterstofassets

Waterstof gaat naar verwachting belangrijk worden voor de duurzame energievoorziening. Om het landelijk waterstofnetwerk te realiseren is Gasunie Transport Services B.V. (GTS) van plan om ongeveer 1.000 kilometer leidingen van het landelijk gasnetwerk over te dragen aan haar zusteronderneming Hynetwork Services B.V. (HNS).

Op 9 september 2022 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een advies gepubliceerd over hoe de overnameprijs van deze leidingen bepaald dient te worden. Het advies van de ACM luidde - kortgezegd - dat de prijs voor de overdracht van leidingen van GTS aan HNS de gestandaardiseerde activa waarde (GAW) van de over te dragen leidingen op het moment van overdracht moet zijn.

Op 23 juni 2023 heeft de ACM van de belangenvereniging voor de gasproducenten (Element NL) een brief ontvangen waarin Element NL de ACM vraagt om met alle betrokken partijen in gesprek te gaan over de methodologie. Naar aanleiding van deze brief heeft de ACM de voorstellen van Element NL en haar eigen eerder gepubliceerde visiedocument met belanghebbenden besproken.

Uit deze gesprekken is gebleken dat er inmiddels een breed draagvlak is om uit te gaan van een methode die in het oorspronkelijke advies als optie stond. Deze methode komt neer op een gemiddelde kilometerprijs gebaseerd op de GAW op het moment van overdracht.

In deze brief bevestigt de ACM richting Element NL dat de ACM een keuze voor deze optie uit het oorspronkelijke advies ondersteunt. Ter transparantie voor de overige marktgebruikers publiceert de ACM deze verduidelijking bij deze ook op haar website.

 

Documenten

ACM verduidelijkt positie overdracht waterstofassets (PDF - 108.66 KB)