Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM-studie: Fintechs in het betalingsverkeer: het risico van uitsluiting

De ACM vindt het belangrijk dat er meer concurrentie en innovatie in de financiële sector komt. Nieuwe partijen met innovatieve technologieën, de ‘fintechs’, vormen een stuwende kracht in de vernieuwing van de financiële sector. De ACM-studie “Fintechs in het betalingsverkeer” kijkt naar de positie van fintechs op de markt voor het betalingsverkeer. Banken hebben informatie in handen die fintechs nodig hebben om hun diensten te kunnen aanbieden. De ACM concludeert dat er een reëel risico is op uitsluiting van deze nieuwe spelers.

De ACM gaat daarom nauwlettend in de gaten houden of banken wel toegang tot betaalinformatie verlenen aan aanbieders van nieuwe betaalproducten. De ACM kan daarbij optreden tegen anti-competitief gedrag op basis van haar bevoegdheden uit de Mededingingswet. Daarnaast doet de ACM enkele aanbevelingen om het risico op uitsluiting te verminderen:

  • Daar waar de Europese regels nog ruimte laten voor verschillende invullingen of interpretaties ten aanzien van de wijze waarop toegang verleend dient te worden, is het aan de toezichthouders om die nadere invulling te geven. Voor zover ze die ruimte heeft, ligt het voor de hand dat DNB dit doet. De ACM heeft veel ervaring met toegangsregulering in o.a. de telecomsector en is graag bereid haar expertise te delen.
  • De Europese Commissie staat toe dat banken gecompenseerd mogen worden voor ten hoogste de efficiënte kosten, die zij moeten maken om toegang voor andere partijen te realiseren. Als banken gratis toegang moeten verlenen kan dit banken een prikkel geven om fintechs uit te sluiten.
  • Conform de wens van het kabinet in het regeerakkoord, voer een bankvergunning in lichtere vorm in voor fintechs. Hiermee krijgen fintechs de mogelijkheid om zelf betaalrekeningen aan te bieden en direct toegang te krijgen tot de achterliggende betaalsystemen van de centrale bank.
  • Waarborg dat fintechs bij de ontwikkeling van instant payments infrastructuren in Europa direct kunnen participeren in de systemen en afspraken voor clearing en settlement op gelijke en objectief voorwaarden.
  • Download het dossier over de betaalmarkt
  • Lees meer hierover op website van de Economisch Statistische Berichten (ESB)
 

Documenten

Fintechs in het betalingsverkeer: het risico van uitsluiting (PDF - 1.05 MB)