Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM start marktverkenning naar informatiesystemen en gegevensuitwisseling ziekenhuiszorg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil meer inzicht krijgen in de werking van de markten voor informatiesystemen van ziekenhuizen en digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Daarom heeft de ACM adviesbureau KPMG gevraagd een marktverkenning uit te voeren.

Digitalisering in de zorg

Digitalisering in de zorg biedt kansen om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in Nederland te verbeteren. Daarvoor is het belangrijk dat zorgverleners en patiƫnten beschikken over goede informatie op de juiste plek op het juiste moment. Goed functionerende digitale gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen is hiervoor essentieel.

Er zijn verschillende initiatieven om de ontwikkelingen te versnellen. Er is breed gedragen besef in de markt dat de ontwikkelingen in Nederland (nog) niet snel genoeg gaan. Dat belemmert goede, integrale zorg en zet een rem op innovatie van de digitale zorgsector. Daarom doet de ACM een sectoronderzoek naar mogelijke marktproblemen op het gebied van informatiesystemen van ziekenhuizen en gegevensuitwisseling in de zorg. Deze marktverkenning maakt onderdeel uit van dit sectoronderzoek.

Marktverkenning

De marktverkenning beschrijft hoe de markten in elkaar zitten. KPMG brengt het marktgedrag van ICT-leveranciers, ziekenhuizen en andere betrokkenen in kaart. Ook inventariseert KPMG welke belemmeringen de verschillende betrokken partijen als gevolg van dit gedrag ervaren, inclusief mogelijke achtergrond en redenen voor dit gedrag.

KPMG gaat de marktverkenning doen op basis van deskresearch, vragenlijsten en interviews met ICT-leveranciers, ziekenhuizen en andere betrokkenen. Deze partijen worden binnenkort benaderd om een bijdrage te leveren.

De ACM verwacht de resultaten van de marktverkenning voor het einde van het jaar te publiceren, en gaat daarna graag met de verschillende betrokkenen in gesprek over de uitkomsten van de marktverkenning.