Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM sluit overeenkomst over verdeling van landelijke gastarieven

Op maandag 16 oktober heeft de ACM samen met belangenorganisaties afgesproken hoe de tarieven voor het landelijke gastransport de komende jaren verdeeld moeten worden. Vanuit de Europese NC TAR verordening moet de ACM minimaal elke 5 jaar opnieuw evalueren hoe ze de tarieven voor het landelijke gastransport verdeelt onder gebruikers. Daartoe is de ACM de afgelopen maanden in gesprek gegaan met verschillende brancheorganisaties die onder andere de energieleveranciers, de industriële afnemers, de gasopslagen en de ‘invoeders’ vertegenwoordigen. Naar aanleiding van deze gesprekken is de ACM samen met de belanghebbenden tot een overeenkomst gekomen over hoe de tarieven vanaf 2025 verdeeld zullen worden.

Wat is er afgesproken

Het zogeheten “postzegel” model, waarin gebruikers evenveel betalen, onafhankelijk van waar in Nederland ze zich bevinden, blijft in stand, en kosten worden nog steeds verdeeld onder zowel invoeders als afnemers. De kortingen voor gasopslagen en voor LNG invoeders zijn verhoogd vanwege hun belang voor de leveringszekerheid.

Naast deze afspraken over de verdeling van de toegestane inkomsten hebben de partijen ook nog enkele andere afspraken gemaakt. Zo is er onder andere afgesproken dat de ACM in het volgende tarievenbesluit van GTS met terugwerkende kracht een lagere inflatieschatting voor de jaren 2022 en 2023 zal gebruiken. Dit levert gebruikers eenmalig ongeveer 107 miljoen euro op. Enkele gebruikers die een beroep hadden ingesteld tegen de tarievenbesluiten GTS 2022 en 2023 zeggen toe deze beroepen in te trekken. Ook zegt de ACM toe een “Inter-TSO compensatie mechanisme” in te stellen om te compenseren voor het feit dat er geen interconnectiepunt met de BBL pijpleiding richting Engeland meer is.

Ontwerpbesluit

De afspraken zijn verwerkt in een ontwerpbesluit voor het wijzigen van de Tarievencode gas dat op 21 september ter inzage is gelegd.

 

Documenten

NC TAR overeenkomst (PDF - 187.99 KB)