Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: ruimte voor samenwerking bij verdelen essentiële geneesmiddelen voor coronapatiënten

Ziekenhuizen, ziekenhuisapotheken en farmaceutische groothandels mogen tijdens de coronacrisis intensief samenwerken om mogelijke tekorten aan essentiële geneesmiddelen te voorkomen of te verminderen. Het hiervoor opgerichte Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd of de samenwerking een risico geeft op overtreding van de concurrentieregels. De ACM verwacht geen risico’s bij deze samenwerking. De samenwerking is tijdelijk en noodzakelijk om landelijke en lokale tekorten van een aantal geneesmiddelen zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat doet het LCG?

Het LCG inventariseert de vraag naar en het aanbod van 14 essentiële geneesmiddelen en coördineert de verdeling over de ziekenhuizen. De geneesmiddelen zijn nodig op de intensive care en voor (spoed)operaties. Als gevolg van de coronacrisis is de vraag naar deze geneesmiddelen fors toegenomen. Door coördinatie van de aankoop en distributie van deze geneesmiddelen kunnen tekorten worden voorkomen.

Samenwerken mag

De ACM verwacht bij deze samenwerking geen mededingingsrisico’s. Daarbij is voor de ACM belangrijk dat de samenwerking transparant, tijdelijk en noodzakelijk is voor het voorkomen van tekorten. Ook zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat groothandels onderling geen informatie uitwisselen over prijzen of voorraden. Dat is ook niet nodig om de tekorten te voorkomen.

Samenwerken om schade door crisis te voorkomen

De wetten waarop de ACM toezicht houdt, bieden de ruimte die nodig is om in deze uitzonderlijke tijden samen te werken om te voorkomen dat mensen en bedrijven de dupe worden van de crisis. Als het gaat om transparante, tijdelijke en noodzakelijke maatregelen die niet verder gaan dan nodig, treedt de ACM niet op. De ACM zoekt mee naar een juiste balans tussen de belangen van alle betrokkenen voor de korte en lange termijn. Zo draagt de ACM haar steentje bij zodat markten goed blijven werken voor mensen en bedrijven. Daarbij geeft de ACM ruimte en vertrouwen, maar blijft ook waakzaam.