Kruimelpad

ACM publiceert overzicht rechterlijke uitspraken over 2020

De ACM publiceert het overzicht van de rechterlijke uitspraken uit 2020 over besluiten van de ACM. Hierin staan de besluiten waarover de rechter een oordeel heeft geveld over het optreden van de ACM.

De ACM is er om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Dat doet zij onder meer via haar besluiten. Deze besluiten kunnen ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. De rechter oordeelt in deze gevallen over het optreden van de ACM.

In het overzicht staat in welke zaken uitspraak is gedaan, wat het besluit inhoudt en wat het oordeel van de rechter is. Er wordt ook doorgelinkt naar de zaak zelf en de relevante informatie.

Het overzicht is bijgewerkt tot en met 31 december 2020. In het tweede kwartaal van  2021 publiceren wij het eerste overzicht van de uitspraken in 2021.