Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM publiceert nieuwe regels voor opzeggen vaste energiecontracten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft nieuwe regels voor opzegvergoedingen vastgesteld. De nieuwe regels gaan gelden voor het tussentijds opzeggen van een contract met een vaste looptijd en een vaste prijs voor de levering van elektriciteit of gas. Deze regels moeten er voor zorgen dat het aanbod van vaste contracten weer op gang komt. De nieuwe regels gaan in als juridisch en technisch geregeld is dat consumenten bij het opzeggen van een vast contract automatisch bericht ontvangen over de hoogte van de opzegvergoeding. Dit zal naar verwachting op 1 april 2023 geregeld zijn.*

Energieleveranciers hebben al eerder aangegeven niet voor 1 april 2023 te starten met het aanbieden van nieuwe vaste contracten omdat zij hun ICT systemen moeten aanpassen aan de maatregelen van het prijsplafond. Om te zorgen dat energieleveranciers en andere marktpartijen zich kunnen voorbereiden op de nieuwe manier waarop opzegvergoedingen worden vastgesteld heeft de ACM de regels alvast gepubliceerd. Voor vaste contracten die voor 1 april 2023 zijn afgesloten blijven de huidige regels gelden.*

Energieleveranciers mogen alleen een opzegvergoeding vragen voor het tussentijds opzeggen van een contract met een vaste looptijd en een vaste prijs. In het nieuwe systeem betaalt de consument voor het verlies dat de leverancier hierdoor lijdt. Doordat dit risico is afgedekt, zullen naar verwachting leveranciers weer vaste contracten aanbieden.

De maximale opzegvergoeding wordt afhankelijk van de hoeveelheid energie die de consument volgens het oude contract nog zou afnemen en het prijsverschil tussen het tarief van het lopende contract en het actuele tarief voor een zelfde contract bij dezelfde leverancier. De nieuwe opzegvergoeding is dus laag als de resterende hoeveelheid energie laag is of als het verschil tussen de tarieven klein is. Bij een grotere resterende hoeveelheid of een groter prijsverschil kan de opzegvergoeding hoger zijn.

De ACM past de regels voor opzegvergoedingen aan omdat energieleveranciers hebben aangegeven geen vaste contracten meer aan te bieden omdat de inkoopprijzen hoog zijn terwijl consumenten nu een lage vaste opzegvergoeding moeten betalen als zij hun vaste contract tussentijds opzeggen. Bijvoorbeeld maximaal 50 euro als een contract nog minder dan anderhalf jaar loopt. Leveranciers zijn bezorgd dat afnemers met een vast contract vanwege de lage opzegvergoeding snel zullen overstappen zodra energieprijzen dalen. De leveranciers blijven dan zitten met de duur ingekochte energie die de afnemers beloofd hadden af te nemen.

Extra maatregelen om consument te beschermen

De ACM vindt het belangrijk dat consumenten bij het overstappen naar een andere leverancier goed geïnformeerd worden over de hoogte van de opzegvergoeding. Hiervoor moet in de Informatiecode Elektriciteit en Gas en in de technische systemen van de leveranciers geregeld worden dat de nieuwe leverancier de oude leverancier direct bij het afsluiten van het nieuwe contract informeert over de overstap. De oude leverancier is dan verplicht de klant onmiddellijk te informeren over de hoogte van de opzegvergoeding. Als een klant de opzegvergoeding niet kan of wil betalen kan deze dan alsnog afzien van de nieuwe overeenkomst en de oude overeenkomst voortzetten.

* Update 29 maart 2023: Leveranciers hebben de ACM laten weten dat bedrijven uiterlijk 1 juni klaar zijn voor het nieuwe systeem en vanaf die datum volgens de nieuwe voorwaarden vaste contracten aan zullen bieden. De nieuwe regels voor opzegvergoedingen gaan daarom op 1 juni 2023 in.