Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM onderzoekt markt voor digitale infrastructuur: Nederland is nog altijd goed verbonden

De ACM heeft de markt voor IP interconnectie onderzocht, die vitaal is voor een goed werkend internet. IP interconnectie zorgt er namelijk voor dat verschillende netwerken data kunnen uitwisselen: hierdoor worden aanbieders van internettoegang, content (zoals games, werken in de cloud of IoT toepassingen) en diensten onderling met elkaar verbonden om uiteindelijk de eindgebruiker goed kunnen bedienen. Sinds het vorige onderzoek van de ACM in 2015 is er veel gebeurd in deze markt. Het volume aan uitgewisselde data is wereldwijd grofweg verdrievoudigd. Dat leidde bijvoorbeeld op de AMS-IX (de internet exchange in Amsterdam) tot een toename van de piekbelasting van 3 TeraByte per seconde naar 9 TBPS in 2020.

Naast deze groei in volume heeft ook schaalvergroting plaats gevonden bij de marktpartijen zelf. Het aantal internetproviders is in vijf jaar afgenomen door fusies. Datacenters zijn overgenomen door veelal Amerikaanse aanbieders. De markt voor content is inmiddels mondiaal en wordt ook gedomineerd door grote spelers.

In vergelijking met de rest van de wereld functioneert de markt voor IP interconnectie in Nederland en Europa goed, blijkt uit gesprekken met diverse marktpartijen. Nederland heeft een goede digitale infrastructuur, er is goed toezicht en er is concurrentie. Wel ervaren zij dat de markt aan het veranderen is. Grote partijen verbinden steeds vaker direct met elkaar, vaak met gesloten beurs. Kleinere partijen zijn meer aangewezen op zogenaamde internet exchanges, tussenschakels en contracten tegen betaling.

De ACM ziet dat op de markt voor IP interconnectie schaaleffecten een belangrijke rol spelen in de marktverhoudingen, zoals bij meer digitale en technologiemarkten. Dat bemoeilijkt toetreding en doorgroeimogelijkheden voor kleinere spelers en nieuwe toetreders. Deze zijn echter wel van belang voor duurzame concurrentie en innovatie op de markt voor IP interconnectie. Dit vormt dan ook een aandachtspunt.

De ACM wil marktpartijen uitnodigen om, wanneer zij problemen ervaren waarbij de ACM mogelijk een rol kan spelen, contact op te nemen. Bijvoorbeeld wanneer een marktpartij weigert te interconnecteren of daar niet over wil onderhandelen, dit niet op basis van marktconforme prijzen of andere voorwaarden wil doen, of misbruik lijkt te maken van een economische machtspositie. Mogelijk kan de ACM het probleem oplossen. Signalen helpen de ACM ook om deze markt beter te doorgronden. Meldingen doen kan online en ook anoniem.

 

Zie ook