Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM onderzoekt inkoopkartel herbruikbare afvalstoffen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk inkoopkartel voor bepaalde herbruikbare afvalstoffen. Daarvoor heeft de ACM invallen gedaan bij verschillende inkopers van deze afvalstoffen. De ACM vermoedt dat de inkopers in het geheim gezamenlijk verboden afspraken hebben gemaakt over de inkoopprijs. Ook vermoedt de ACM dat de inkopers onderling hebben afgesproken wie bij welke aanbieder inkoopt. Hierdoor worden de afzetmogelijkheden van de aanbieders beperkt.  Een inkoopkartel is concurrentievervalsend en benadeelt aanbieders.

Prijsafspraken benadelen leveranciers

Concurrenten mogen onderling geen geheime afspraken maken over de prijs die zij betalen aan hun leveranciers. Dat is slecht voor concurrentie tussen bedrijven. Leveranciers krijgen niet de mogelijkheid om hun producten tegen een concurrerende prijs te verkopen en ontvangen zo een lagere prijs voor hun producten.

Hoe loopt het onderzoek verder?

De ACM onderzoekt de komende tijd of de mededingingsregels inderdaad zijn overtreden. De ACM kan tot de conclusie komen dat die regels niet zijn overtreden. Dan stopt het onderzoek. Als de ACM wel een overtreding vindt, kan dat leiden tot een sanctie, zoals een boete.

Geef een tip of melding over verboden afspraken

Heeft u een signaal dat bedrijven, handelaren of in- of verkopers verboden afspraken maken? Meld het aan de ACM. Werkt u in deze sector? Overweeg dan om (anoniem) uw tip te geven aan de ACM.

Zit u zelf in een kartel? Vraag dan clementie aan.

Zie ook