Kruimelpad

ACM onderzoek naar nalevingscultuur bij bedrijven in gereguleerde markten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gedragsonderzoek gedaan naar de complianceprogramma’s en nalevingscultuur bij vier gereguleerde bedrijven. Daarbij is niet alleen gekeken of het ‘op papier’ in orde is, maar zijn ook medewerkers en het management bevraagd over de naleving van wetten en regels. Het gaat dan om de wetten en regels waar de ACM toezicht op houdt. Uit het onderzoek blijkt dat de nalevingscultuur bij de onderzochte bedrijven op orde is. In een goede nalevingscultuur worden wetten en regels gewoon nageleefd en bestaat een cultuur waarin over twijfel en fouten openlijk wordt gesproken.

Een aantal aanbevolen werkwijzen die ten goede komen aan een gezonde nalevingscultuur:

  • Toon voorbeeldgedrag, dat is essentieel, de ‘Tone at the top’ bepaalt de nalevingscultuur. Bestuurders en leidinggevenden hebben een bepalende rol om naleving uit te dragen, te ondersteunen en zelf ook te doen.
  • Geef (verplichte) trainingen aangepast aan de doelgroep, herhaal die regelmatig en houd de kennis actueel.
  • Bevorder zowel interne handhaving als een nalevingscultuur waarbij fouten gemaakt mogen worden. Deze ondersteunen en versterken elkaar.
  • Zorg voor een team van zichtbare compliance-medewerkers en geef ze voldoende invloed.
  • Handel klachten en meldingen zorgvuldig en veilig af.
  • Neem de psychologische drempels serieus die medewerkers kunnen ervaren om een melding in te dienen.