Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM ondersteunt conclusies onderzoek effectiviteit verbod misbruik machtspositie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft onderzoek laten doen naar de effectiviteit van artikel 24 van de Mededingingswet. Dit artikel verbiedt dominante ondernemingen om misbruik te maken van hun economische machtspositie. Het onderzoek is uitgevoerd door Tilburg Law and Economics Center (TILEC).

Enkele conclusies

De belangrijkste functie van artikel 24 Mededingingswet is volgens de onderzoekers de afschrikkende werking: het voorkómen van misbruik van economische machtspositie. Dat er weinig misbruikzaken zijn, vindt TILEC niet verrassend. TILEC wijst erop dat een onderzoek naar misbruik van een economische machtspositie een grote investering van middelen vergt. De bewijslast ligt hoog en vaak zijn complexe en tijdrovende (economische) analyses nodig. Dit gaat ten koste van andere onderzoeken. Vergeleken met andere landen behandelt de ACM niet meer of minder misbruikzaken.

Enkele aanbevelingen

Om misbruik van een machtspositie verder tegen te gaan, suggereert TILEC dat regulering effectiever kan zijn in sectoren waar de dominante ondernemingen beschermd worden door toetredingsdrempels. Ook kan aanvullende nationale regelgeving de concurrentie herstellen op markten waar sprake is van een (collectieve) dominante positie.

TILEC adviseert om onderzoek te doen naar een mogelijke uitbreiding van de gereedschapskist van de ACM. TILEC noemt het opleggen van maatregelen naar aanleiding van een marktonderzoek (market investigation tool) en het introduceren van een verbod op misbruik van economische afhankelijkheid (bijvoorbeeld bij vendor lock-in). Dit zijn mogelijke aanvullingen die toezichthouders in meerdere andere landen al tot hun beschikking hebben.

De ACM kan zich vinden in deze conclusies en aanbevelingen van TILEC.