Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM notitie over de afbouw van de salderingsregeling

Notitie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de salderingsregeling. De ACM steunt het voorstel van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de huidige salderingsregeling af te bouwen. De salderingsregeling belemmert de ontwikkeling van vraagbeheer en kleinschalige opslag en zorgt hiermee voor extra druk op het elektriciteitsnetwerk. Ook zijn er potentieel onwenselijk denivellerende herverdelingseffecten.

 

Documenten

ACM notitie afbouw salderen (PDF - 153.42 KB)