Kruimelpad

Nieuwsbericht

ACM nodigt marktpartijen uit voor gesprek over 5G en toezicht

12-12-2018

De ACM publiceert vandaag een paper over 5G, de nieuwe generatie mobiele netwerken. Dit paper  gaat over regulering en de rol van de toezichthouder bij 5G. Over dat thema gaat de ACM in gesprek met betrokken partijen.

5G en toezicht

De ACM zet in haar paper "5G en de Autoriteit Consument & Markt" uiteen hoe de ontwikkeling van 5G raakt aan haar taken. De ACM wil marktpartijen helpen bij keuzes rond de uitrol van het 5G-netwerk binnen de kaders van haar toezicht. Henk Don, bestuurslid ACM: ‘De ontwikkeling van 5G is nog in volle gang en marktpartijen moeten daarbij keuzes maken over de wijze waarop het 5G-netwerk wordt ingericht. Dit kan ertoe leiden dat ze voor vragen kunnen komen te staan over hoe die inrichting zich verhoudt tot de regelgeving. We nodigen betrokken partijen daarom uit om met ons in gesprek te gaan over 5G en de implicaties daarvan voor de markt, consument en toezichthouder.’

BEREC

BEREC, het samenwerkingsverband van de Europese telecomtoezichthouders, ziet binnen de kaders van netneutraliteit ruimte voor innovatie en voor de toepassing van technieken rond 5G. Dat schrijft BEREC in een opinie, waaraan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een belangrijke bijdrage leverde.

Workshop

In februari 2019 organiseert de ACM een workshop met als thema ‘5G en toezicht’. Tijdens de workshop wil de ACM in gesprek gaan met onder meer telecomaanbieders, leveranciers van telecommunicatieapparatuur, consumentenorganisaties en vertegenwoordigers van het Ministerie van EZK en het Agentschap Telecom. De ACM gebruikt de input die zij verkrijgt tijdens de workshop voor het ontwikkelen van leidraden (’guidance’) over de toepassing van regelgeving bij 5G voor bedrijven in de telecomsector. Meer informatie over de workshop volgt begin 2019.