Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: nieuwe tarieven Schiphol niet opgeschort tijdens beoordeling van klachten

De klachten die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ontvangen over de nieuwe luchthaventarieven van Schiphol vormen geen noodzaak om de inwerkingtreding van de tarieven op te schorten. Met dit zogeheten opschortingsbesluit geeft de ACM nog geen oordeel over de klachten; het betekent alleen dat de nieuwe tarieven per 1 april 2022 kunnen ingaan, mocht de inhoudelijke behandeling van de klachten op die datum nog niet zijn afgerond.

De ACM heeft zeven klachten ontvangen van luchtvaartmaatschappijen en belangenorganisaties over de tarieven en voorwaarden die Schiphol heeft vastgesteld voor de periode 1 april 2022 tot 1 april 2025. Schiphol heeft besloten om de verliezen als gevolg van de coronapandemie uit 2020 te verrekenen bij het vaststellen van de luchthaventarieven. De klagende partijen vinden dat daarin de lasten van de coronapandemie niet eerlijk worden verdeeld tussen de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen.

Waarom een opschortingsbesluit?

Over deze klachten neemt de ACM in principe voor 24 maart 2022 een besluit, maar zij kan deze termijn nog met twee maanden verlengen. Dat zou dan na de beoogde ingangsdatum zijn van 1 april 2022 zijn; daarom moet de ACM met een opschortingsbesluit bepalen wat er in de tussentijd gebeurt met de tarieven. De ACM kan besluiten dat sommige tarieven dan nog niet ingaan, maar alleen als uit de klachten blijkt dat opschorting noodzakelijk is.

Coronaverliezen pas verrekend in 2023 en 2024

De ACM vindt dat die noodzaak bij deze klachten niet is gebleken, want Schiphol verrekent de coronaverliezen uit 2020 nog niet in 2022, maar pas in de tarieven voor 2023 en 2024. Weliswaar zijn ook de tarieven die op 1 april 2022 ingaan verhoogd, maar dat is omdat er minder passagiers worden verwacht dan in eerdere jaren (de tarieven gelden per passagier en per vliegtuig, waarover de totale verwachte kosten worden verdeeld).

Het opschortingsbesluit betekent dat de nieuwe luchthaventarieven op 1 april 2022 kunnen ingaan, tenzij de ACM voor die tijd een besluit heeft genomen over de klachten waarin zij concludeert dat de tarieven en voorwaarden in strijd zijn met de wet. In dat geval moet Schiphol nieuwe tarieven en voorwaarden vaststellen die vervolgens (met terugwerkende kracht) per 1 april 2022 gelden.