Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: nader onderzoek nodig naar fusie Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics

Medisch personeel in gesprek in wandelgang
 

Voor de fusie van NL Healthcare Clinics en Bergman Clinics is een vergunning nodig. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een eerste onderzoek. Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics zijn zelfstandige behandelcentra die zich richten op medisch-specialistische zorg die minder complex en te plannen is. Na onderzoek komt de ACM tot de voorlopige conclusie dat er aanwijzingen zijn dat de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars na de concentratie zou kunnen verslechteren ten opzichte van die van partijen. Dit kan tot gevolg hebben dat partijen na de concentratie hogere tarieven kunnen vragen aan zorgverzekeraars waardoor ook  de premies voor verzekerden omhoog kunnen gaan. Daarom wil de ACM een diepgaander onderzoek doen naar deze concentratie.

Achtergrond

Malenstein Holding B.V. en NPM Capital N.V. hebben eerder dit jaar bij de ACM gemeld dat zij de activiteiten van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics willen samenvoegen. Bergman Clinics heeft 25 vestigingen in Nederland. NL Healthcare, met dochterondernemingen zoals Zonnestraal, Orthopedium, Dermicis, Medinova en NedSpine, heeft er 18. Zij bieden vooral planbare medisch-specialistische zorg aan op het vlak van huidzorg, orthopedie en oogzorg.

Tijdens het onderzoek hebben de vijf betrokken zorgverzekeraars bezwaren naar voren gebracht tegen deze concentratie. De ACM stelt op basis van haar onderzoek vast dat Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics landelijk de grootste zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) zijn. Op het gebied van orthopedie en oogzorg verzorgen zij ongeveer de helft van het totale aanbod van ZBC’s in Nederland.

De ACM heeft aanwijzingen dat een voor zorgverzekeraars belangrijke groep verzekerden het  belangrijk vindt dat in het polisaanbod de keuze om naar een ZBC te kunnen gaan opgenomen is. Voor deze groep lijken ziekenhuizen veel minder een alternatief te zijn. Zorgverzekeraars lopen hierdoor na de concentratie het risico meer verzekerden te verliezen als zij de partijen niet contracteren. Hierdoor kan de onderhandelingspositie van de partijen sterker worden en kunnen zij zorgverzekeraars dwingen hogere prijzen te betalen en meer zorg af te nemen.

De ACM zal naar aanleiding van deze voorlopige bevindingen een vervolgonderzoek starten als de partijen een vergunning aanvragen. Uit het vervolgonderzoek moet dan blijken of de ACM de concentratie wel of niet toestaat.

Fusiecontrole ACM

De ACM houdt toezicht op bedrijven zodat ze eerlijk concurreren en voorkomt misbruik van marktmacht. Bij een fusie of een overname toetst de ACM vooraf of de bedrijven die samengaan niet teveel macht krijgen. Daardoor beschermt de ACM concurrentie en consumenten.