Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM mag tot afronding nieuwe marktanalyse niet handhaven op geldend Marktanalysebesluit gespreksafgifte

De rechtbank Rotterdam heeft het beroep van Onecentral tegen een last onder dwangsom gegrond verklaard. Daarmee heeft de rechtbank hangende de bezwaarfase tevens einduitspraak gedaan in de bodemzaak. Met de uitspraak vervalt de last van Onecentral.

In de opgelegde last werd Onecentral opgedragen om een aanbieder van transitdiensten toegang te geven tot zijn netwerk om gesprekken af te leveren. De rechtbank oordeelde dat het Marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte uit 2017 waarop de last was gebaseerd, weliswaar formeel nog van kracht is, maar dat deze gedateerd is.

Bovendien heeft de Europese Commissie een aanbeveling gedaan om deze markt niet langer te reguleren.

De ACM kon daarom niet zonder onderbouwing van de geschiktheid, noodzakelijkheid en evenwichtigheid overgaan tot het opleggen van de last. Voor die onderbouwing is een nieuwe analyse van de markt vereist.

Daarnaast twijfelt de voorzieningenrechter eraan of gelet op de bewoordingen in het Markanalysebesluit ook aanbieders van transitdiensten een beroep kunnen doen op de afgifteverplichting.

De ACM stelt geen hoger beroep in tegen de uitspraak. Door de ACM wordt al enige tijd gewerkt aan een nieuw marktanalysebesluit. Het ontwerpbesluit wordt eind 2023 verwacht. De ACM zal deze uitspraak betrekken bij dit nieuwe marktanalysebesluit.

Het huidige marktanalysebesluit blijft van kracht, tot de nieuwe versie in werking is getreden. Tegelijkertijd moet de ACM uiting geven aan de gerechtelijke uitspraak. Daarom zal de ACM vanwege deze uitspraak op dit moment niet actief handhaven.