Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM leidraad voorkomen misleiding bij doorschakeldiensten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een leidraad gemaakt waarin zij aanbieders van doorschakeldiensten handvatten biedt voor hoe ze misleiding van consumenten kunnen voorkomen. In deze leidraad brengt de ACM de regels met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken bij doorschakeldiensten onder de aandacht van de sector.

Een doorschakeldienst is een dienst waarbij de beller via een informatienummer wordt doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer dat hij wil bereiken. De ACM wil voorkomen dat aanbieders van doorschakeldiensten consumenten misleiden. 

In de leidraad geeft de ACM onder meer uitleg over de essentiële informatie die aanbieders van doorschakeldiensten moeten geven en manieren waarop misleiding van consumenten kan worden voorkomen. Als aanbieders van doorschakeldiensten niet voldoen aan de regels hierover, kan de ACM handhavend optreden. De ACM kan een boete of een last onder dwangsom opleggen. Ook kan de ACM de toekenning van een telefoonnummer intrekken.

 

Documenten

Leidraad voorkomen misleiding bij doorschakeldiensten (PDF - 520.95 KB)