Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM houdt rondetafelbijeenkomst over de online beslisomgeving

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt op 11 juni een rondetafelbijeenkomst over de online beslisomgeving en nodigt brancheorganisaties en consumentenorganisaties uit om daarbij aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst gaan we in gesprek over het ontwikkelen van een leidraad voor online handelspraktijken.

Voorkomen van misleiding

Mensen die online een aankoop willen doen, krijgen soms te maken met websites die hen sterk sturen bij hun beslissingen. Voor de ACM is het belangrijk dat aanbieders consumenten niet zodanig sturen dat er in feite sprake is van misleiding. Om iedereen te helpen bij het bepalen waar de grens ligt, wil de ACM een leidraad opstellen. Deze leidraad moet onder andere invulling geven aan de reikwijdte van de zorgplicht voor bedrijven bij de inrichting van online beslisomgevingen.

Bijeenkomst

Om tot een breed gedragen leidraad te komen, houdt de ACM op 11 juni 2019 van 13:00 tot 15:00 een bijeenkomst over dit thema. De bijeenkomst is bedoeld om in discussie te gaan met brancheorganisaties en consumentenorganisaties die een maatschappelijk belang vertegenwoordigen. Op een later moment betrekt de ACM ook andere doelgroepen bij het opstellen van de leidraad.

Aanmelding

Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Meldt u zich dan via dit formulier.