Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM hervat bedrijfsbezoeken, verhoren en hoorzittingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) hervat onaangekondigde bedrijfsbezoeken en verhoren bij onderzoeken naar overtredingen door bedrijven. Daarnaast worden er weer hoorzittingen georganiseerd.

De afgelopen 3 maanden zijn in verband met de coronacrisis deze activiteiten van de ACM tijdelijk stopgezet om het risico op verspreiding van het virus te beperken. Alle andere toezichtactiviteiten liepen gewoon door. De coronacrisis heeft aan de zijde van de ACM nauwelijks tot vertraging geleid in lopende procedures.

Maatregelen bij verhoren en bedrijfsbezoeken

De ACM heeft nu maatregelen genomen om op een veilige manier weer mensen te verhoren, bedrijfspanden te betreden en zo nodig woningen te doorzoeken. Op het kantoor in Den Haag zijn verschillende maatregelen genomen waardoor het mogelijk is om veilig hoorzittingen te houden met een beperkte bezetting. In het gebouw van de ACM zijn bijvoorbeeld looproutes gemarkeerd en kunnen bezoekers en medewerkers 1,5 meter afstand houden in de vergaderzalen. Als het nodig is kan de ACM uitwijken naar zalen buiten het kantoor in Den Haag. Vanzelfsprekend houdt de ACM zich aan de RIVM-richtlijnen. De ACM heeft een bezoekersregeling opgesteld. Die vindt u hieronder.