Kruimelpad

Regelgeving

Bezoekersregeling ACM ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus

12-06-2020

1. Inleiding

1.1 Waarom een bezoekersregeling?

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zullen naar verwachting voor langere tijd zorgen voor beperkingen in de samenleving. De werkzaamheden van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaan desondanks onverminderd door. Niet alle bijeenkomsten lenen zich ervoor om op afstand te laten plaatsvinden. De ACM heeft daarom besloten om noodzakelijke bijeenkomsten bij de ACM op kantoor weer mogelijk te maken.

De ACM stelt de gezondheid en veiligheid van haar bezoekers en medewerkers hierbij voorop. Bij een bezoek aan de ACM dienen daarom de RIVM-richtlijnen over afstand houden en hygiëne in acht te worden genomen. In deze bezoekersregeling worden deze RIVM-richtlijnen vertaald naar de realiteit van de ACM. Deze bezoekersregeling zal worden aangepast als wijziging in de situatie rond het coronavirus of ervaringen met deze regeling daartoe aanleiding geven.

2. Uw bezoek aan de ACM

2.1 Algemeen

De ACM heeft de inrichting en bezettingsgraad van haar kantoor aangepast op basis van de richtlijnen van het RIVM. ACM-medewerkers werken (vooralsnog) zoveel mogelijk thuis.

2.2 Voorafgaand aan uw bezoek

Registratie bezoekers en contactgegevens

Bezoekers worden uiterlijk de dag voorafgaand aan het bezoek door de receptie van de ACM geregistreerd. Dit betekent dat een medewerker van de ACM u voorafgaand aan uw bezoek zal vragen om uiterlijk één werkdag voorafgaand aan uw bezoek uw contactgegevens te verstrekken aan uw contactpersoon van de ACM. Dit is van belang voor het geval na afloop van uw bezoek onverhoopt bij een bezoeker of medewerker van de ACM het coronavirus wordt vastgesteld en er om die reden bron- en contactonderzoek dient plaats te vinden. Uw contactgegevens worden na 2 weken weer verwijderd.

Omdat alle bezoekers vooraf dienen te worden geregistreerd, is het niet mogelijk om onaangekondigd iemand mee te nemen of iemand anders in uw plaats te laten komen. In een dergelijk geval dient u hierover uiterlijk één werkdag voorafgaand aan uw bezoek contact op te nemen met uw contactpersoon van de ACM. Niet-geregistreerde bezoekers wordt geen toegang tot het gebouw verleend.

Coronaverschijnselen

Op de dag van uw bezoek dient u en uw huisgenoten 24 uur vrij te zijn van de hierna genoemde klachten die te relateren zijn aan het coronavirus:

 • Koorts
 • Luchtwegklachten zoals hoesten
 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Kortademigheid

Indien u op de dag van uw bezoek één van de hierboven genoemde klachten ondervindt, meldt u zich af bij uw contactpersoon van de ACM.

Parkeerplek

Indien gewenst kan er – mits beschikbaar – een parkeerplek voor u gereserveerd worden.

2.3 Tijdens uw bezoek

Aanmelden bij de receptie

 • U meldt zich aan bij de receptie op de begane grond en zorgt ervoor dat u zich kunt legitimeren
 • Om drukte in de centrale hal van de Zurichtoren te voorkomen, is dit maximaal 10 minuten voorafgaand aan uw afspraak mogelijk. Mocht u eerder bij de ACM arriveren, dan verzoeken we u om in geval van drukte in de centrale hal, buiten het gebouw te wachten

Ontvangst en begeleiding naar vergaderzaal door ACM-medewerker

 • U wordt ontvangen door een medewerker van de ACM. De medewerker zal informeren of u en uw huisgenoten vrij zijn van coronaverschijnselen.

Maatregelen in het kader van afstand houden en hygiëne

 • In de centrale hal en bij de vergaderzalen heeft u de gelegenheid om uw handen te desinfecteren met desinfecterende gel
 • Gedurende uw bezoek houdt u minimaal 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en medewerkers van de ACM
 • Er worden geen handen geschud
 • Hoesten of niezen doet u in de elleboog
 • Vermijd drukte
 • In de vergaderzaal loopt u met de klok mee
 • Er is koffie, thee en water beschikbaar

2.4 Na afloop van uw bezoek

Een ACM medewerker zal u begeleiden naar de uitgang van het ACM gebouw. In geval van drukte, rondom de vergaderzalen of in de centrale hal, kunt u het beste even wachten. Veiligheid en gezondheid staan voorop. Uw contactgegevens worden 2 weken bewaard.

Indien u kort na uw bezoek klachten ontwikkelt, verzoeken we u dit aan uw contactpersoon van de ACM te laten weten.