Kruimelpad

ACM: GTS mag kosten eerder in rekening brengen om te anticiperen op gevolgen energietransitie

Gasunie Transport Services (GTS) mag kosten voor investeringen in het netwerk eerder in rekening brengen bij netgebruikers. Op die manier wordt rekening gehouden met de toekomstige afname van het gasgebruik als gevolg van de energietransitie. Dat staat in het methodebesluit GTS dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vaststelt.

In een methodebesluit stelt de ACM per netbeheerder de toegestane inkomsten vast op basis van de efficiënte kosten voor bedrijfsvoering. Op basis daarvan mag de netbeheerder tarieven in rekening brengen aan netgebruikers, zoals grote industrieën, elektriciteitscentrales, producenten en energieleveranciers. Op die manier blijven de tarieven van netbeheerders, die monopolisten op hun eigen netwerk zijn, op een redelijk niveau voor de afnemer en hebben netbeheerders een prikkel om efficiënt te werken. Landelijk netbeheerder GTS brengt de kosten van het gastransportnet in rekening bij netgebruikers. Energieleveranciers berekenen die kosten uiteindelijk door in de tarieven voor huishoudens en bedrijven.

Methodebesluit GTS 2022-2026

Na een consultatieperiode stelt de Autoriteit Consument & Markt het methodebesluit 2022-2026 voor Gasunie Transport Services (GTS) vast. De consultatie van het ontwerpmethodebesluit 2022-2026 leverde zienswijzen op van zeven partijen in de energiemarkt. De ACM heeft op basis van die zienswijzen aanpassingen doorgevoerd in de definitieve versie van het besluit.

De belangrijkste aanpassingen in het besluit worden hieronder toegelicht.

Afschrijvingen

GTS mag bij netgebruikers de komende jaren eerder in de tijd kosten in rekening brengen die voortkomen uit de investeringen in het gasnetwerk. Met het oog op de afname van het gasgebruik in de toekomst biedt de ACM die ruimte. Vanwege de energietransitie en de afbouw van het Groningen gasveld  zal de groep gasafnemers kleiner worden, als meer en meer bedrijven en huishoudens van het gas af gaan. Hoe kleiner die groep gasgebruikers wordt, hoe hoger de tarieven per afnemer moeten worden om  de kosten van GTS te vergoeden. Door nu al rekening te houden met deze ontwikkeling wordt een stijging van de tarieven op langere termijn beperkt. Een aantal elementen is uitgezonderd van de versnelde afschrijving. Het gaat hierbij om onderdelen van het netwerk die in de toekomst worden overgedragen aan het waterstofnet en daardoor in gebruik blijven. GTS mag wel versneld kosten in rekening brengen die alleen voor aardgastransport gelden.

Efficiëntie

Om de toegestane inkomsten te bepalen, vergelijkt de ACM de prestaties van GTS met die van andere Europese gastransportbedrijven. Uit deze vergelijking blijkt dat GTS nog aan efficiëntie kan winnen. De uiteindelijke korting op de toegestane inkomsten als gevolg van deze inefficiëntie is 6,3%-punt. Dit is lager dan in het ontwerpbesluit, omdat de ACM een marge toepast: een voorzichtigheidsmarge en een marge omdat GTS meer dan andere netbeheerders gevoelig is voor veranderingen in het redelijke rendement in het gebruikte benchmarkmodel.

Kapitaalkosten

De ACM schat de kosten op basis van gerealiseerde kostengegevens. Op basis van zienswijzen stelt de ACM vast dat dit voor de kapitaalkosten van GTS tot een overschatting leidt. Daarom gaat de ACM die schatting jaarlijks corrigeren in de tarievenbesluiten. Dat doet zij op twee punten.  Door de rente in de vergoeding voor vermogenskosten (WACC) jaarlijks te corrigeren op basis van de werkelijke rente  en door de schatting van de investeringen aan te passen op basis van de gerealiseerde investeringen van GTS.

Niet meer betalen dan nodig is

De ACM houdt rekening met ontwikkelingen in het kader van de energietransitie en de afbouw van het Groningen gasveld, en zorgt er tegelijkertijd voor dat de inkomsten van GTS niet hoger zijn dan de noodzakelijke kosten die het bedrijf moet maken om zijn taken uit te kunnen voeren. Netgebruikers van gas betalen zo niet meer dan nodig is. Als gevolg van het methodebesluit ontvangt GTS vanaf 2022 jaarlijks 3,8% minder inkomsten. Dit kan leiden tot lagere tarieven voor netgebruikers, afhankelijk van de hoeveelheid getransporteerd gas.

 

Zie ook