Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM geeft duidelijkheid investeringen voor reductie Groningengas

De ACM heeft Nederlandse Gasunie per brief duidelijkheid gegeven over hoe de ACM in de regulering zal omgaan met investeringen die Gasunie Transport Services (GTS) naar verwachting moet doen om de vermindering van de gaswinning uit het Groningenveld te faciliteren. Het betreft investeringen zoals de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie en de ombouw van delen van het netwerk van GTS.

Bij de voorbereiding van elke nieuwe reguleringsperiode bekijkt de ACM wat de beste manier is om de kostenefficiëntie van de gereguleerde taken van GTS te beoordelen. Voor het huidige methodebesluit heeft de ACM daarvoor gebruik kunnen maken van een tweetal internationale benchmarkstudies. In deze studies zijn de activiteiten voor de kwaliteitsconversie van gas buiten beschouwing gelaten, omdat de reikwijdte van deze studies zich beperkt(e) tot de taken en activiteiten die vrijwel alle netbeheerders in de vergelijkingsgroep uitvoeren.

In de brief schrijft de ACM dat het niet realistisch is om te verwachten dat kwaliteitsconversie bij andere transmissiesysteembeheerders in de komende decennia een rol van betekenis zal gaan spelen. Onder deze omstandigheden ziet de ACM aanleiding om kwaliteitsconversie in dergelijke toekomstige internationale benchmarkstudies buiten beschouwing te laten.

Voor investeringen in delen van het netwerk die GTS mogelijk moet doen voor de ombouw van grootverbruikers wijst de ACM erop dat nog onduidelijk is wat de aard, vormgeving, omvang en (wettelijke) status van deze investeringen zal zijn. De ACM schrijft dat ook hier als uitgangspunt geldt dat een benchmark een zuivere vergelijking moet zijn die leidt tot representatieve uitkomsten. In redelijkheid zal worden gekeken naar de mate van vergelijkbaarheid van deze investeringen met die van buitenlandse netbeheerders. In het bijzonder betekent dit dat de ACM kosten van zo’n ombouw, voor zover GTS die bovenmatig moet maken als gevolg van het unieke en gedwongen karakter van die operatie, zal uitzonderen van de benchmark dan wel de toepassing daarvan. Op die manier wordt voorkomen dat dergelijke kosten GTS ten onrechte worden aangerekend als kosteninefficiënties.

 

Documenten

ACM geeft duidelijkheid investeringen voor reductie Groningengas (PDF - 101.74 KB)