Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM geeft advies over stikstofinzet voor gaswinning Groningen

De ACM adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uit te gaan van 100% stikstofinzet en dit daarna te evalueren.

De minister van EZK heeft de ACM gevraagd om een analyse van de effecten op de marktwerking van een planmatige stikstofinzet van 100% zoals GTS adviseert. Daarnaast heeft de minister de ACM gevraagd om aan te geven wat een verstandig percentage stikstofinzet is.

De ACM licht in haar advies toe waarom zij verwacht dat mogelijke negatieve effecten op de marktwerking van 100% planmatige stikstofinzet beperkt zullen zijn. De ACM heeft geen andere aanwijzingen  dat de door GTS voorgestelde 100% planmatige stikstofinzet niet mogelijk zou zijn.

Daarom adviseert de ACM om de door GTS voorgestelde planmatige stikstofinzet van 100% te volgen. Wel acht de ACM het van belang dit percentage voor het gasjaar 2020/2021 en het gasjaar 2021/2022 te evalueren en dan opnieuw te zoeken naar het hoogst haalbare percentage stikstofinzet.

Daarnaast adviseert de ACM de minister om voor de periode na deze gasjaren te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor andere methoden en/of middelen om de voor de kwaliteitsloze gasmarkt vereiste balans tussen hoog- en laagcalorisch gas te bewaren.

 

Documenten

ACM geeft advies over stikstofinzet voor gaswinning Groningen (PDF - 223.67 KB)