Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: Experiment NOvA met advocaten bij rechtsbijstandsverzekering is stap in goede richting

Advocaten in loondienst van een rechtsbijstandsverzekeraar mogen ook niet-verzekerden bijstaan. Dat heeft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) aangekondigd. Er wordt tijdelijk ontheffing gegeven aan rechtsbijstandsverzekeraars. Vanaf 1 januari kunnen advocaten in dienst van rechtsbijstandsverzekeraars ook cliƫnten vertegenwoordigen die geen rechtsbijstandsverzekering hebben. De regels van de Orde van Advocaten lieten dat eerst niet toe. De ACM vindt dit experiment een stap in de goede richting naar meer mogelijkheden voor nieuwe vormen van dienstverlening door advocaten. Op die manier ontstaan er namelijk meer keuzemogelijkheden voor consumenten om zich te laten bijstaan door advocaten en wordt innovatie gestimuleerd.

Wat is er aan de hand?

Rechtsbijstandsverzekeraar SRK (BrandMR) diende een klacht in bij de ACM over regels voor advocaten, opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Mede naar aanleiding van vragen van de ACM over deze klacht, heeft de NOvA de mogelijkheid geschapen voor BrandMR en andere rechtsbijstandsverzekeraars om niet-verzekerden bij te staan. Daarom is er geen aanleiding om verder onderzoek te doen naar deze klacht.

Deze eerste stap van de NOvA schept enige ruimte voor ondernemingen die juridische bijstand door advocaten willen geven en geen (traditioneel) advocatenkantoor zijn. Het is een tijdelijke ontheffing van de bestaande regels. De NOvA evalueert de verruiming na 5 jaar.

De ACM ziet het experiment als een stap in de goede richting maar vraagt zich af of andere bedrijven dan rechtsbijstandsverzekeraars niet onder vergelijkbare voorwaarden hun advocaten kunnen laten werken. Een breder en gedifferentieerder aanbod kan innovatie bevorderen en kan leiden tot een betere prijs-kwaliteitsverhouding. Dit zou voor rechtzoekenden de drempel kunnen verlagen om juridische bijstand in te roepen.

De ACM bekijkt de komende tijd of er een breder gevoelde behoefte van marktpartijen en rechtzoekenden bestaat naar nieuwe mogelijkheden voor juridische ondersteuning. NOvA overweegt ook verdergaande stappen. De ACM zal hierover met de NOvA in contact blijven.