Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM doet nader onderzoek omdat Ziggo niet overal vrije modemkeuze biedt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat nader onderzoeken waarom niet alle klanten van Ziggo hun eigen eindapparaat kunnen aansluiten en bekijkt of handhavend optreden noodzakelijk en effectief is in dit verband. Sinds 28 januari 2022 moeten consumenten en bedrijven in Nederland hun eigen modem en/of router kunnen aansluiten, maar in delen van het netwerk van Ziggo is dat nog niet mogelijk. Ziggo heeft informatie hierover op zijn website geplaatst.

Met de zogeheten vrije modemkeuze volgen internetaanbieders Europese regels op. “Die keuzevrijheid voor gebruikers is belangrijk, omdat het innovatie en concurrentie op de markt voor eindapparaten stimuleert”, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM. “Bovendien is de drempel voor consumenten om naar een andere internetaanbieder over te stappen lager wanneer ze hun eigen modem kunnen blijven gebruiken.”

Specificaties gepubliceerd

Inmiddels hebben alle internetproviders in Nederland op hun websites gepubliceerd aan welke specificaties eindapparaten van afnemers moeten voldoen om hun diensten te kunnen gebruiken. De ACM gaat na of de gegeven specificaties voor fabrikanten voldoende zijn om eindapparaten zo aan te passen dat consumenten deze in gebruik kunnen nemen. Welke informatie internetproviders daarover moeten publiceren, staat uitgelegd in de beleidsregel Handhaving Besluit Eindapparaten die eind januari is ingegaan. In die beleidsregel geeft de ACM uitleg over hoe zij de Europese regels toepast, bijvoorbeeld welk deel van het netwerk eigendom is van de telecomaanbieder en welk deel vrije keuze is van de consument.