Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM doet geen nieuwe marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte

De ACM verlengt het huidige marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte (het doorzetten van gesprekken door telecomaanbieders) totdat de Europese Commissie nieuwe tarieven vaststelt. De verplichtingen in het huidige marktanalysebesluit van de ACM zijn nog steeds passend.

De Europese Commissie stelt uiterlijk 31 december 2020 een zogenaamde ‘gedelegeerde handeling’ vast, waarin maximumtarieven voor gespreksafgifte worden bepaald. Na instemming van de Europese Raad en het Europees Parlement wordt deze gedelegeerde handeling naar verwachting in de eerste helft van 2021 van kracht.

De reguleringsperiode van het huidige marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte (FTA-MTA-5) heeft geen einddatum, maar bestrijkt in beginsel drie jaren. Deze drie jaren zijn verstreken.

De ACM heeft op grond van art. 6a.4 tweede lid Telecommunicatiewet, besloten om het huidige besluit te verlengen tot de inwerkingtreding van de gedelegeerde handeling. De ACM heeft het voornemen tot dit besluit bij de Europese Commissie genotificeerd. De Commissie heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt.

De verlenging van het marktanalysebesluit betekent dat alle verplichtingen die daaruit voortvloeien onverminderd blijven gelden, inclusief de tariefplafonds in bijlage A.

In hoeverre de gedelegeerde handeling ook andere verplichtingen zal omvatten dan maximumafgiftetarieven is op dit moment nog niet duidelijk. De door de Europese Commissie op te leggen tarieven zullen de Nederlandse tariefplafonds vervangen. Indien de ACM hierbij aanleiding ziet om te onderzoeken of aanvullende verplichtingen nodig zijn, dan kan zij alsnog besluiten een marktanalyse te starten.

 

Documenten

Verlengingsbesluit vaste en mobiele gespreksafgifte (PDF - 49.53 KB)