Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM consulteert tarieven die PostNL aan postvervoerders mag rekenen

PostNL moet postvervoerbedrijven die 24-uurs zakelijke post bezorgen toegang bieden tot zijn sorteer- en bezorgnetwerk. In het ontwerp tariefbesluit 24-uurs zakelijke post stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale tarieven vast die PostNL hiervoor aan postvervoerders in rekening mag brengen in de periode 2017-2020.

Dalende postvolumes

Bij het vaststellen van de tarieven houdt de ACM rekening met de dalende postvolumes. Bij het bepalen van de tarieven wordt namelijk onder andere gekeken naar de volumeontwikkeling van de post en het effect daarvan op de kostenontwikkeling van PostNL. Dit is ook een reden dat de tarieven jaarlijks toenemen.

Tariefverplichting

Sommige postvervoerbedrijven bezorgen een groot deel van de 24-uurs zakelijke post met hun eigen sorteer- en bezorgnetwerk. Voor het andere deel 24-uurs zakelijke post maken postvervoerbedrijven gebruik van het sorteer- en bezorgnetwerk van PostNL. In haar Marktanalysebesluit van juli 2017 heeft de ACM bepaald dat de tarieven die PostNL hiervoor aan postvervoerbedrijven mag rekenen kostengeoriƫnteerd moeten zijn. Zo wordt ervoor gezorgd dat postvervoerbedrijven tegen kostengeoriƫnteerde tarieven gebruik kunnen maken van het sorteer- en bezorgnetwerk van PostNL.

PostNL heeft via een kostentoerekeningssysteem aan de ACM laten zien welke kosten in de tarieven zijn opgenomen. De ACM moet zowel het kostentoerekeningssysteem van PostNL als de voorgestelde maximale tarieven goedkeuren.

Reageren?

Belanghebbenden hebben vanaf vandaag zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit. De ACM streeft er naar het definitieve tariefbesluit in de zomer van 2018 te publiceren.

 

Meer in deze zaak