Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM consulteert ‘Leidraad verplichtingen voor een leverancier van warmte’

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het belangrijk dat leveranciers van warmte transparant zijn over de afspraken die zij met hun afnemers maken. Warmte is een belangrijke energievoorziening die als alternatief voor gas kan dienen. Als consumenten en bedrijven van warmte gebruik gaan maken dan moet het voor hen duidelijk zijn, onder welke voorwaarden een leverancier de warmte levert. Dit volgt uit de Warmtewet en het consumentenrecht.

Om de verplichtingen duidelijk te maken heeft de ACM een concept leidraad opgesteld, met daarin een overzicht van de verplichtingen die warmteleveranciers hebben bij het aanbieden van warmte. Warmteleveranciers moeten afnemers voorzien van allerlei informatie, voordat de afnemer en de leverancier de overeenkomst met elkaar afsluiten. In de praktijk blijkt dat warmteleveranciers en verbruikers niet altijd op de hoogte zijn van deze verplichtingen, die voortvloeien uit de Warmtewet en het consumentenrecht.

Net zoals ze dat eerder ook heeft gedaan voor leveranciers van elektriciteit en gas met het document “Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie”, wil de ACM met deze leidraad duidelijkheid geven over de verplichtingen van warmteleveranciers. Zo moeten deze vooraf duidelijk informeren over de tarieven, de minimale en maximale temperatuur warmte die wordt geleverd, opzegvoorwaarden en andere essentiële onderdelen van de overeenkomst. In de leidraad worden ook de regels toegelicht over facturatie, oneerlijke handelspraktijken en storingscompensatie.

Warmte gaat een steeds grotere rol spelen nu het aandeel consumenten en bedrijven dat warmte gebruikt, groeit. Om de energietransitie goed te laten verlopen, is het belangrijk dat warmteleveranciers weten hoe zij zich moeten gedragen en dat verbruikers weten wat hun rechten zijn.

Reageren?

De ACM nodigt u uit om te reageren op de concept leidraad. De vragen zijn:

  • Vindt u de voorlichting in de leidraad duidelijk en bruikbaar?
  • Heeft u suggesties voor verbetering?
  • Heeft u suggesties voor aanvulling, bijvoorbeeld met nieuwe voorbeelden?

Reageren kan tot en met 1 september 2020 via Secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl. Daarna stelt de ACM de leidraad definitief vast. De ACM verwacht in oktober 2020 de definitieve leidraad te publiceren.

 

Documenten

ACM consulteert ‘Leidraad verplichtingen voor een leverancier van warmte’ (PDF - 424.25 KB)