Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM consulteert conceptadvies over maatregelen mobiele frequentieveilingen

Man op bank online winkelen
 

De Autoriteit Consument & Markt adviseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de aankomende veilingen voor mobiele frequenties. Vandaag start de consultatie van het conceptadvies, waarin de ACM beschrijft welke maatregelen nodig zijn om de concurrentie in de mobiele markt te beschermen. Partijen hebben drie weken de tijd om te reageren op het conceptadvies.

Veiling

Eind 2019 of begin 2020 vindt een veiling plaats van mobiele frequenties in de 700, 1400 en 2100 MHz-banden. De voor de uitrol van 5G belangrijke 3,5 GHz-band zal naar verwachting in 2021 geveild worden. EZK heeft de ACM gevraagd voor beide veilingen advies uit te brengen.

De ACM heeft het voornemen te concluderen dat het aannemelijk is dat de komende vijf jaar sprake blijft van voldoende concurrentie op de mobiele markt. Hoewel de ACM in het algemeen een voorkeur heeft voor een zo groot mogelijk aantal spelers op de markt, vindt de ACM het niet noodzakelijk om binnen de te veilen frequenties ruimte te reserveren voor een nieuwe vierde partij.

Daarnaast is de ACM voornemens te adviseren om een maximum van 50% te stellen aan de totale ruimte aan frequenties die één afzonderlijke partij kan bezitten. Een zogenaamde spectrumcap voorkomt een te hoge concentratie van frequentieruimte bij één partij. Daarnaast beperkt het de mogelijkheid van een partij die aan de veiling deelneemt tot strategisch bieden om te voorkomen dat een concurrent spectrum verwerft. Het voorgenomen advies is om zo’n maximum ook vast te stellen voor het bezit van lage frequenties. Die lage frequenties zijn nodig om op een kostenefficiënte manier landelijke dekking van het mobiele netwerk te realiseren.

Ontwikkelingen telecomsector

In oktober 2017 heeft de ACM al een eerdere versie van dit conceptadvies geconsulteerd. Door de fusie van T-Mobile en Tele2 is echter een nieuwe situatie ontstaan, die leidt tot een wijziging van het conceptadvies. Het gewijzigde advies wordt nu ter consultatie aangeboden.

Reageren

De ACM biedt belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op het conceptadvies. De reacties zullen worden meegenomen bij de vaststelling van het definitieve advies, dat in maart aan het Ministerie van EZK zal worden aangeboden.

Reageren kan tot uiterlijk 27 februari 2019. Deze reactie kan gestuurd worden naar frequentieadvies [at] acm [punt] nl of naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

 

Zie ook