Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM consulteert concept-leidraad over regels voor onlineplatforms en zoekmachines

Let op! Dit is een verouderd document. Zie voor de meest actuele versie de pagina leidraad over regels voor onlineplatforms en onlinezoekmachines.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een concept-leidraad gepubliceerd met uitleg over hoe de ACM de transparantieregels van de Platform-to-Business-verordening interpreteert. De concept-leidraad licht toe welke informatie aanbieders van onlineplatforms en onlinezoekmachines moeten geven aan ondernemers die artikelen of diensten aanbieden via deze platforms en zoekmachines. Marktpartijen kunnen tot en met 20 oktober op het concept reageren.

Aanbieders van onlineplatforms en onlinezoekmachines moeten zich sinds 2020 houden aan de Platform-to-Business-verordening (ook wel P2B Verordening genoemd). Naleving van de regels kan op dit moment worden afgedwongen via de civiele rechter, maar de minister van Economische Zaken en Klimaat bereidt een wetsvoorstel voor waarin de ACM als toezichthouder wordt aangewezen. Om zich hierop voor te bereiden heeft de ACM recent een marktverkenning uitgevoerd. Daaruit bleek dat marktpartijen niet altijd goed weten hoe ze de regels moeten interpreteren. Om duidelijkheid te scheppen en om naleving van de regels te bevorderen, heeft de ACM de ‘Leidraad Bevorderen van een transparante en eerlijke onlineplatformeconomie voor ondernemingen’ gepubliceerd.

“Met een leidraad willen we voor platformbedrijven duidelijk maken welke informatie ze moeten geven zodat hun zakelijke klanten weten wat ze van het platform kunnen verwachten. Zo kunnen ondernemers bepalen of en hoe ze het platform willen gebruiken”, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM. “We hebben ook een toegankelijke samenvatting van de belangrijkste regels gepubliceerd. Kleine ondernemers hebben vaak meer rechten dan ze denken.”

Algemene voorwaarden moeten duidelijk en eenvoudig beschikbaar zijn

Het concept van de leidraad gaat over de regels waarover tijdens de marktverkenning de meeste onduidelijkheid bleek. Dat zijn onder meer regels die bepalen dat de algemene voorwaarden van onlineplatforms voor ondernemers duidelijk verwoord en eenvoudig beschikbaar moeten zijn. In de algemene voorwaarden moeten platformaanbieders transparant zijn over hoe het aanbod op het onlineplatform gerangschikt wordt. Ze moeten daarnaast transparant zijn over of – en zo ja: hoe – ze ondernemers ongelijk behandelen ten opzichte van zichzelf.

Marktpartijen hebben vier weken om hun reactie te geven op de conceptversie van de leidraad. De ACM verwerkt de reacties in een definitieve versie van de leidraad, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 verschijnt.

De P2B Verordening is een van de eerste stappen om in Europa te zorgen voor open en eerlijke online markten voor zakelijke gebruikers. Er volgt nog een omvangrijk pakket aan andere EU-regelgeving die gericht is op de digitale economie, waaronder de Digital Markets Act, de Digital Services Act en de Data Act.

Biedt u artikelen of diensten via onlineplatforms aan consumenten aan en heeft u hierbij problemen? U kunt dit bij ons melden via dit formulier of via telefoonnummer 070-7222000 (kies optie 2). Meldt u liever anoniem? Bel ons dan op 070 722 2500.]