Kruimelpad

Nieuwsbericht

ACM bereidt nieuwe marktanalyse 24-uurs zakelijke post voor

31-10-2018

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 3 september 2018 uitspraak gedaan in de beroepen van PostNL, Sandd, Van Straaten Post en Intrapost tegen het marktanalysebesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over 24-uurs zakelijke partijenpost. Het CBb heeft geoordeeld dat de ACM onvoldoende heeft aangetoond dat digitale communicatie geen onderdeel is van de markt voor 24-uurs zakelijke partijenpost. Op grond daarvan heeft het CBb het besluit van de ACM vernietigd.

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de ACM de markt opnieuw geanalyseerd. De conclusie die op basis van deze nieuwe, ook kwantitatieve, analyse kan worden getrokken is dat digitale communicatie geen onderdeel is van de markt voor 24-uurs zakelijke partijenpost. Op deze markt beschikt PostNL over veruit de grootste positie. Zo’n marktpositie kan leiden tot mededingingsproblemen. Gelet hierop is de ACM gestart met de voorbereiding van een nieuw marktanalysebesluit. De uitkomst daarvan staat nog niet vast, omdat aanvullende analyses moeten worden gemaakt en de bijbehorende procedure moet worden doorlopen. Dit kan leiden tot een verplichting voor PostNL om op basis van kostengeoriënteerde tarieven andere postvervoerders toegang te bieden tot het eigen bezorgnetwerk.