Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM beboet Verenigde Nederlandse Apotheken voor niet-melden van overname vier apotheken

De Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) krijgt een boete van 350.000 euro omdat ze de overname van vier apotheken niet op tijd heeft gemeld. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten.

Martijn Snoep bestuursvoorzitter van de ACM: “Als bedrijven willen samengaan, toetsen wij vooraf of er nog voldoende concurrentie overblijft. Als bedrijven hun plannen niet melden, kunnen we die niet beoordelen. Onze toets is essentieel om te voorkomen dat een bedrijf te machtig wordt. We moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat bedrijven fusies en overnames die de omzetdrempels halen, altijd melden. Als partijen dat niet doen, treden we streng op.”

Wat is er aan de hand?

VNA heeft op 1 juli 2019 vier apotheken in Tilburg overgenomen. Die overname had vooraf gemeld moeten worden bij de ACM. De gezamenlijke omzet van deze apotheken lag namelijk boven de omzetgrens voor fusie- en overnamemeldingen in de zorgsector.

VNA was van plan om de vier apotheken te kopen en binnen een jaar daarna een onderdeel van een apotheek door te verkopen. De doorverkoop was echter niet juridisch bindend vastgelegd en heeft ook niet plaatsgevonden. Vanwege de onzekerheid over de doorverkoop had VNA de omzet van het onderdeel dat ze wilde afstoten, mee moeten tellen bij de omzet van de vier apotheken. Daardoor werden de omzetdrempels gehaald en had ze de overname moeten melden.

VNA erkent dat deze overname gemeld had moeten worden en heeft volledig meegewerkt aan het ACM-onderzoek naar deze overtreding. Daarbij werkte ze ook mee aan een vereenvoudigde afhandeling. Daarom is de boete verlaagd.

Overname alsnog beoordeeld

VNA heeft de overname van de vier apotheken eind 2021 alsnog bij de ACM gemeld. De ACM heeft deze overname beoordeeld en geconcludeerd dat er voldoende concurrentie overblijft.

Wat doet de ACM bij fusies en overnames?

Het is bij elke fusie of overname de vraag of direct na de transactie en in de toekomst nog voldoende concurrentie overblijft. Concurrentie zorgt ervoor dat een product voor een goede prijs en kwaliteit op de markt is en dat innovatie wordt gestimuleerd. Daarom beoordeelt de ACM vooraf of de bedrijven mogen samengaan. Niet alle fusies en overnames moeten worden gemeld. Als de bedrijven die samengaan bepaalde omzetdrempels niet halen, dan kunnen de bedrijven zonder melding samengaan. De ACM gaat na of de markten goed blijven werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.