Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM beboet eigenaar webwinkel voor belemmeren onderzoek

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt de eigenaar van een webwinkel in accessoires voor mobiele telefoons (zoals opladers en kabels) een boete op voor het belemmeren van het onderzoek naar overtredingen. De ACM was een onderzoek gestart naar deze webwinkel op basis van klachten van consumenten. Zij vroeg de eigenaar meermaals om informatie. De eigenaar reageerde niet op de vorderingen van de ACM. De ACM kan alleen effectief toezicht houden als bedrijven en personen medewerking verlenen aan dat toezicht. Zij zijn dat ook wettelijk verplicht. Daarom legt de ACM de eigenaar van de webwinkel een boete op van 10.000 euro.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: “Ons toezicht is erop gericht dat consumenten met vertrouwen online kunnen kopen. Hiertoe pakken wij bedrijven die de regels overtreden aan. Daarbij is het belangrijk dat we als toezichthouder ons werk kunnen doen. Bedrijven en personen zijn daarom verplicht om mee te werken aan zo’n onderzoek. Wij geven met deze boete een duidelijk signaal af: meewerken aan onderzoek van de ACM is niet vrijblijvend.”

Wat was er aan de hand?

De webwinkel verkocht accessoires voor mobiele telefoons, laptops, smarthorloges en dergelijke. De website is inmiddels uit de lucht. In 2021 ontving de ACM veel meldingen van consumenten over deze webwinkel en deed haar eigen onderzoek hiernaar. De ACM onderzocht of deze webwinkel zich aan de consumentenregelgeving hield. In haar onderzoek zocht de ACM contact met de eigenaar van de webwinkel en vorderde meermaals informatie die de ACM voor haar onderzoek nodig had.
Omdat de eigenaar niet reageerde op de vorderingen van de ACM, legt de ACM nu deze boete op. Het toezicht van de ACM op de naleving van consumentenregels werd immers ernstig bemoeilijkt. De maximale boete die de ACM kan opleggen voor niet meewerken bedraagt 900.000 euro. De nu opgelegde boete is significant lager met het oog op de omvang van de webwinkel en het feit dat een boete wordt opgelegd aan een natuurlijk persoon. Deze kan nog bezwaar aantekenen tegen dit besluit van de ACM.

Digitale economie

De digitale economie is dit jaar een agendathema voor de ACM. Uitgangspunt is dat consumenten volop kunnen profiteren van de voordelen van de digitale samenleving. Met ons toezicht dragen wij daaraan bij.