Kruimelpad

Nieuwsbericht

ACM akkoord met fusie farmaceutische bedrijven Aurobindo en Apotex

24-12-2018

 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de overname van Apotex door Aurobindo, twee farmaceutische bedrijven, goedgekeurd. Dit is gebeurd nadat partijen hadden voorgesteld de activiteiten van Apotex op het gebied van Diazepam klysma’s te verkopen. Hiermee wordt het enige mededingingsprobleem opgelost dat door de overname kon ontstaan.

Markt voor medicijnen

Aurobindo Pharma B.V. neemt Apotex Europe B.V. en Apotex Nederland B.V. over. Aurobindo levert vooral medicijnen aan apotheken waarvoor een recept nodig is. Apotex levert vooral medicijnen aan drogisterijen en supermarkten die zonder recept verkrijgbaar zijn. De ACM heeft gekeken naar de gevolgen van deze overname op de Nederlandse markt. De ACM heeft per geneesmiddel bekeken wat de gevolgen zijn van de overname voor de concurrentie. Hiermee sluit de ACM aan bij de manier waarop de Europese Commissie fusies tussen farmaceutische bedrijven beoordeelt.
Alleen bij Diazepam in de toedieningsvorm van klysma’s zag de ACM een probleem voor de mededinging. Diazepam is een kalmerend middel. Diazepam klysma’s werken specifiek bij epileptische aanvallen. De partijen zijn op dit moment de enige leveranciers in Nederland van dit middel. Met de toezegging van de partijen om dit middel te verkopen wordt het mededingingsprobleem weggenomen. Met de koper van het middel heeft Apotex al een overeenkomst opgesteld. Een onafhankelijke derde zal erop toezien dat de overdracht verloopt zoals vastgelegd in de overeenkomst en beschreven in het besluit.

Prijzen geneesmiddelen agendathema ACM

Prijzen van geneesmiddelen is een agendathema van de ACM. Concurrentie in de farmaceutische sector draagt bij aan innovatie en betaalbaarheid van medicijnen. De ACM treedt op tegen kartels en tegen partijen die hun marktmacht misbruiken. Bij het beoordelen van fusies en overnames in deze sector kijkt de ACM naar de gevolgen voor de concurrentie.