Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM adviseert ILT over toezicht op tarieven drinkwaterbedrijf Waternet

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlangs een advies uitgebracht aan de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) over de tarieven 2023 van drinkwaterbedrijf Waternet, het drinkwaterbedrijf van Amsterdam e.o. De ACM stelt vast dat de wijze van berekening van de tarieven veel fouten bevat en dat de verbeteringen ten opzichte van 2022 onvoldoende zijn. Het is daarmee niet vast te stellen of de drinkwatertarieven op een juiste manier tot stand zijn gekomen en of Waternet zich aan de regels rondom het maximum te behalen redelijk rendement heeft gehouden.

Ook constateert de ACM dat de kwaliteit van de gegevens die Waternet aanlevert onvoldoende is, waardoor het toezicht wordt bemoeilijkt. De ACM adviseert de ILT scherper toe te zien op de totstandkoming van de drinkwatertarieven van Waternet.

De ILT heeft deze bevindingen van de ACM inmiddels met Waternet gedeeld en omgezet in extra eisen voor de tarieven voor 2024.

Rol ACM bij toezicht op tarieven drinkwater

De ILT houdt toezicht op de drinkwaterbedrijven. Omdat drinkwaterbedrijven monopolisten zijn, stelt de wet eisen aan de tarieven die deze bedrijven aan consumenten mogen rekenen. De ACM toetst of de tarieven kostendekkend, transparant en non-discriminatoir zijn en adviseert de ILT in haar toezicht.

 

Documenten

Advies drinkwatertarieven 2023 (PDF - 108.1 KB) Rapportage drinkwatertarieven 2023 (PDF - 444.25 KB)
 

Zie ook