Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: aanpassing consumentenwetgeving moet mensen beter beschermen

De toename van het aantal zzp’ers en de ontwikkeling van de digitale economie vragen om een nieuwe impuls op het gebied van de consumentenwetgeving. De ACM roept daarom op om de wetgeving aan te passen om zzp’ers en consumenten beter te beschermen. Dat staat in het Signaal, het jaarlijkse advies aan de wetgever dat de ACM vandaag uitbrengt.

Wettelijke bescherming zzp’ers

Zzp’ers die van een ongewild, telefonisch gesloten zakelijk contract af willen, kunnen dit alleen doen na betaling van een afkoopsom of via de rechter. Dat zijn grote drempels voor de meeste zzp’ers. Omdat zzp’ers hier beter zijn te vergelijken met consumenten dan met bedrijven, adviseert de ACM ze ook dezelfde bescherming te bieden als consumenten. Hiervoor vraagt de ACM de wetgever om de wettelijke bescherming tegen oneerlijke verkooppraktijken uit te breiden naar zzp’ers. Betere bescherming laat markten beter werken voor mensen en bedrijven.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM: ‘De ACM vindt dat zzp’ers in hun afnemersrol vergelijkbaar zijn met consumenten. Het consumentenrecht is al van toepassing voor zzp’ers die de afgenomen producten en diensten geheel of overwegend voor privédoeleinden gebruiken. Aan de handhaving van hun rechten gaan we meer aandacht geven. Daarnaast geven we voorlichting om zzp’ers duidelijk te maken in welke gevallen het consumentenrecht voor hen van toepassing is.’

Bescherming tegen oneerlijke online handelspraktijken

De ACM richt zich in haar advies ook op online handelspraktijken. Mensen die online een aankoop willen doen, krijgen te maken met allerlei geraffineerde verkooptechnieken die inspelen op het onderbewuste van consumenten. Zij gaan daardoor bijvoorbeeld sneller over tot een aankoop en dat kan leiden tot teleurstelling achteraf. Daarom vraagt de ACM de wetgever om onze oproep tot het opstellen van een gedragscode hierover voor online bedrijven te steunen. En bovendien bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving gedragswetenschappelijke inzichten over consumentengedrag mee te nemen.

Martijn Snoep: ‘We roepen bedrijven op om de beslisomgeving van hun websites zodanig in te richten dat er geen misbruik wordt gemaakt van de gedragsvalkuilen van mensen. Als blijkt dat bedrijven een beslisomgeving inrichten om mensen te sturen naar een beslissing die ze anders niet hadden genomen, dan zullen we handhavend optreden. Daarnaast gaan we een leidraad opstellen, samen met de sector, die invulling geeft aan de zorgplicht voor bedrijven en de wettelijke norm van professionele toewijding. Zo willen wij een bijdrage leveren aan het invullen van de norm voor professionele toewijding in de digitale economie.’

Jaarverslag 2018: ACM bespaart samenleving 880 miljoen

De ACM publiceert vandaag ook het jaarverslag over 2018. Daarin staat onder meer beschreven hoe de ACM markten goed laat werken voor mensen en bedrijven. Onze inspanningen op dat gebied hebben naar onze inschatting in 2018 880 miljoen euro opgeleverd voor de samenleving.

In 2018 heeft de ACM zich bijvoorbeeld ingezet tegen misbruik van consumenten in de digitale economie en foute praktijken in de incassosector aangepakt. Daarnaast droeg de ACM bij aan de energietransitie door bijvoorbeeld het stimuleren van de internationale elektriciteitshandel en het faciliteren van duurzame energie-initiatieven.

Over de ACM

Een gezonde economie is het fundament voor onze welvaart en ons welzijn. We dragen hieraan bij door markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. In goed functionerende markten concurreren bedrijven eerlijk met elkaar en benadelen zij niemand met oneerlijke praktijken. Mensen en bedrijven weten welke spelregels gelden en hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.