Kruimelpad

Besluit

ACER publiceert besluit Activation purposes

04-08-2020

ACER heeft op 16 juli 2020 een besluit gepubliceerd over het voorstel van gezamenlijke netbeheerders over de activeringsdoeleinden van balanceringsenergiebiedingen. Dit voorstel is ontwikkeld op grond van artikel 29 van de Verordening (EU) 2017/2195 (de EB Verordening). Afspraken over de activeringsdoeleinden van balanceringsenergiebiedingen bevorderen de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

EB Verordening

Op 18 december 2017 is de EB Verordening in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Om invulling te geven aan de EB Verordening, worden meerdere technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten.

Op grond van de EB Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Wanneer de gezamenlijke toezichthouder niet tot een besluit komen, of onder andere, specifieke omstandigheden kan het voorstel vervolgens aan ACER (EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators) worden voorgelegd.

Wat ging eraan vooraf?

De gezamenlijke netbeheerders, waaronder TenneT, hebben het oorspronkelijke voorstel op 18 december 2018 ingediend. Vervolgens hebben de gezamenlijke toezichthouders op 23 juli 2019 een wijzigingsverzoek (request for amendment, of RfA) gestuurd. De gezamenlijke netbeheerders dienden vervolgens op 14 november 2019 een gewijzigd voorstel in. Omdat op 4 juli 2019 Verordening (EU) 2019/942 (de ‘ACER Verordening’) in werking was getreden, achten sommige toezichthouders zich niet langer bevoegd om over het gewijzigde voorstel een beslissing te nemen. Het voorstel werd daarom op 16 januari 2020 naar ACER verwezen. Op grond van artikel 6(2) van de ACER Verordening heeft ACER 6 maanden na een dergelijke verwijzing om tot een besluit te komen. ACER heeft op 16 juli 2020 het besluit hierover gepubliceerd.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACER?

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit bij de Raad van Beroep van ACER. Verordening 2019/942 - Agentschap van de EU voor de samenwerking tussen energieregulators bevat het regelgevend kader waaraan u dient te voldoen.