Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Aanvraag van Mediq om vergunning afgewezen om Eurocept Homecare en Excellent Clinics over te nemen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 23 december 2021 het besluit genomen om geen vergunning te verlenen voor deze concentratie. Op 24 maart 2023 heeft de Rechtbank Rotterdam het besluit van de ACM vernietigd. De ACM heeft daarom opnieuw de aanvraag in behandeling genomen. Gelet op gewijzigde omstandigheden, waardoor er niet langer sprake is van een voldoende concreet voornemen om een concentratie tot stand te brengen, heeft de ACM besloten de aanvraag om vergunning af te wijzen. Dit besluit met kenmerk ACM/UIT/598182 heeft de ACM op 14 juni 2023 aan partijen bekendgemaakt.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief te sturen aan de Rechtbank Rotterdam met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam