Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toezichthouden ondergaat een digitale transformatie

Waar wringt het?

De hoeveelheid data die consumenten en bedrijven genereren en gebruiken neemt dagelijks toe. Dat heeft impact op de werking van de markten waarop de ACM toezicht houdt en op de manier waarop de ACM toezicht houdt. Datagedreven toezicht heeft de toekomst. Tegelijkertijd moet deze nieuwe methodiek zich nog voegen naast de meer gevestigde toezichtsmethoden. Dat wringt soms. Datagedreven toezicht levert nog niet altijd direct zichtbare resultaten op, terwijl toch al drukke juristen, economen en econometristen juist ‘meer met minder’ moeten doen.

Hoe gaat de ACM daar mee om?

Menno Israël, Chief Data Officer a.i. van de ACM, ziet dat de ACM na een aanvankelijke weerstand nu echt aan het omschakelen is. “Toezichthouden is een digitale transformatie aan het ondergaan. Werken met data vereist een andere manier van denken. Je ziet dat iedereen bij de ACM z’n best doet om hierin mee te gaan. Het besef leeft dat je er op den duur veel winst mee kunt behalen”, zegt hij.

“Traditioneel werken alleen juristen, economen (inclusief econometristen) en gedragswetenschappers inhoudelijk aan een zaak of een project. Je ziet dat dataspecialisten daarin een steeds grotere rol krijgen, als het vierde wiel van de wagen. Dataspecialisten kunnen sneller en beter informatie verzamelen en aan elkaar koppelen. Dat kan projectleiders enorm helpen, vooral in de beginfase van het project.”

Wat is het perspectief?

Met datagedreven toezicht kan de ACM zich over pakweg vijf jaar veel meer richten op het duiden dan op het verzamelen van informatie. Dat dwingt deze en andere toezichthouders tot steeds meer onderlinge samenwerking, zegt Menno. “De puzzelstukjes in een project lopen niet altijd precies langs dezelfde lijnen van wet- en regelgeving waar de verschillende toezichthouders verantwoordelijk voor zijn. Om de hele puzzel te kunnen zien en zo efficiënt en effectief mogelijk op te kunnen treden, moeten toezichthouders de deuren naar elkaar openzetten. Dat scheelt werk voor alle toezichthouders: zij hoeven niet vier keer naar hetzelfde issue te kijken. Bovendien kan de ACM zo zelf beter overtredingen opsporen en is ze daarmee minder afhankelijk van derden die aan de bel trekken.”

Meer samenwerking tussen toezichthouders roept wel nieuwe dilemma’s op, onder andere op het gebied van data en compliance. Alle data moet rechtmatig verkregen zijn en voldoen aan de richtlijnen voor privacy. Ook dat is onderdeel van de digitale transformatie die toezichthouden als vak aan het maken is.

Menno Israel