Kruimelpad

Media en politici willen harde actie, liever gisteren dan vandaag

Waar wringt het?

Consumenten hebben recht op eerlijke informatie en mogen professioneel gedrag verwachten van verkopers. Bij de ACM komen echter veel signalen binnen van consumenten die niet eerlijk zijn behandeld of te maken hebben gehad met agressieve verkopers. Dat geldt zeker voor de verkoop van energiecontracten. De ACM treedt daarom op tegen energieleveranciers die op agressieve en misleidende wijze energiecontracten aanbieden. Dat onderzoek heeft tijd nodig, om voldoende bewijs te verkrijgen, maar ook om een selectie te maken van de bedrijven die worden aangepakt. Dat wringt soms. Sommige media en politici willen snelle resultaten zien en roepen om harde actie, liever gisteren dan vandaag.

Hoe gaat de ACM daar mee om?

Jochen Smit, projectleider bij de ACM: “Hoe graag we soms ook direct een grootscheepse actie willen optuigen, het blijft belangrijk proportioneel en zorgvuldig te reageren op schadelijk gedrag van ondernemingen. Juist in een markt waar over meerdere partijen signalen binnen komen is het belangrijk om voorafgaand aan een interventie een goede vergelijking tussen die partijen te maken. Alleen dan kunnen we een goede selectie maken welke partijen we willen aanpakken. En kunnen we bepalen welke inzet van onze instrumenten voldoende effect heeft.”

Om te laten zien dat de ACM de signalen van consumenten en media voortvarend oppakt, kan de ACM publiek maken dat zij onderzoek doet. Dit is ook gedaan bij het onderzoek naar de agressieve en misleidende verkoop van energiecontracten aan consumenten dat nu loopt. Binnen dit onderzoek heeft de ACM eind 2019 een inval gedaan bij een energiebedrijf. “We zijn bij de ACM volop met het onderzoek bezig”, zegt Jochen Smit. “Voordat we daar  verder mee naar buiten kunnen komen, moeten we gedegen bewijs hebben. Hebben we dat niet, dan houdt ons toezicht geen stand bij de rechter. Mensen beseffen soms niet dat wij als autoriteit niet vrijblijvend iets kunnen roepen. Tegelijk vinden we het belangrijk dat bedrijven weten dat we ze in de gaten houden en onderzoek doen”.

Wat is het perspectief?

De ACM is zich steeds bewust van zowel het belang van een zorgvuldige besluitvorming als van snelheid daarin. Het proces tussen het ontvangen van een signaal en het aanpakken van een schadeveroorzakende onderneming verbetert daarom voortdurend. In 2020 wordt ingezet op het verbeteren van de analyse van data uit signalen om snel tot goede vergelijkingen te komen. Daarnaast vormen de “snelle” en “minder snelle”  instrumenten waarmee de ACM kan ingrijpen bij schadelijk gedrag een mix  waarmee in de behoefte aan snelle actie kan worden voorzien. Het is immers niet altijd nodig een langdurig sanctietraject te starten, ook met een snelle last onder dwangsom of een publieke waarschuwing kan effect worden bereikt.

Jochen Smit