Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Marktanalyses

De ACM analyseert elke 3 jaar de telecommarkten. Is er een dominante aanbieder? Dan leggen we die aanbieder verplichtingen op in een marktanalysebesluit.

Hoe handhaaft de ACM een marktanalysebesluit?

Vanaf de publicatie volgen wij of de dominante aanbieder zich houdt aan de opgelegde verplichtingen. Doet hij dat niet? Dan kunnen we boetes opleggen van maximaal 10% van de omzet die met de overtreding gemoeid is.

Andere aanbieders mogen de dominante aanbieder houden aan zijn verplichtingen. Het kan zijn dat ze er samen niet uitkomen. Dan kunnen ze ons vragen een beslissing te nemen. Als het nodig is leggen we de dominante aanbieder een dwangsom op. Zo dwingen we hem zich te houden aan zijn verplichtingen.

Als u het niet eens bent met een marktanalysebesluit

Telecomaanbieders kunnen in beroep gaan tegen een marktanalysebesluit bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Tegen een uitspraak van het CBb is geen hoger beroep mogelijk.

Lees wat de ACM doet op de telecommunicatiemarkt