Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Stroometiket: groene en grijze energie

Levert u elektriciteit? Dan moet u informatie geven over de soort groene of grijze elektriciteit die u het afgelopen jaar hebt geleverd. Deze informatie zet u in het stroometiket.

U moet uw klanten informatie geven over de herkomst en de milieukwaliteit van de elektriciteit die u levert. Het stroometiket plaatst u ieder jaar op uw website. Ook moet u het bij uw energierekeningen doen. Dat moet uiterlijk 1 mei van elk jaar. Zo kunnen uw klanten zien welke energie u levert en dit vergelijken met het stroometiket van andere energieleveranciers.

Wat zijn de regels, en voor wie?

Levert u groene energie aan kleinverbruikers, of aan grootverbruikers? Dan moet u certificaten hebben voor zowel groene als grijze energie, en deze afboeken als er stroom geleverd is. Zo kunnen klanten op het stroometiket zien wat voor elektriciteit zij precies krijgen. Dit heet Full disclosure.

Certificaten voor groene en grijze energie koopt u in bij producenten of handelaren. Uw aangekochte certificaten komen op een rekening bij VertiCer waar u certificaten kan afboeken als u stroom geleverd hebt.

Welke certificaten zijn er?

Er zijn twee verschillende soorten certificaten:

  • Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor groene energie

    Elke megawatt aan elektriciteit uit groene bronnen (wind, water, zon, biomassa) is goed voor één GvO. Dit certificaat geeft een garantie dat de elektriciteit écht groen is.

  • Certificaten van Oorsprong (CvO’s) voor grijze energie

    Hiervoor geldt hetzelfde als voor GVO’s, maar dan voor grijze bronnen (zoals steenkool, gas, kernenergie)

GvO’s uit buitenland of Nederland

Niet alle groene elektriciteit komt uit Nederland. Veel energieleveranciers kopen daarom Garanties van Oorsprong in het buitenland in. Bijvoorbeeld voor waterkracht uit Frankrijk of zon uit Italië. Op deze manier kunnen energieleveranciers toch groene elektriciteit aanbieden.

Steeds meer afnemers vragen groene stroom uit Nederland. Levert u alleen groene stroom die is opgewekt in Nederland? En geeft u dit aan op uw stroometiket? Dan hebt u de juiste GvO’s nodig. ACM controleert dit ook.

Wat doet de ACM?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert of u de juiste soort en hoeveelheid Garanties van Oorsprong heeft afgeboekt bij alle groene elektriciteit die u levert.

De ACM controleert ook de afboeking van de Certificaten van Oorsprong bij alle grijze stroom die u levert. En controleert of uw stroometiket klopt met alle afgeboekte Garanties en Certificaten van Oorsprong. Het stroometiket voor het afgelopen jaar plaatst u voor 1 mei van het volgende jaar op uw website.