Kruimelpad

Stroometiket: groene en grijze energie

Levert u elektriciteit? Vanaf 1 januari 2020 moet u informatie geven over de soort groene of grijze elektriciteit die u het afgelopen jaar hebt geleverd. Deze informatie zet u in het stroometiket.

U moet uw klanten informatie geven over de herkomst en de milieukwaliteit van de elektriciteit die u levert. Het stroometiket plaatst u ieder jaar op uw website. Ook moet u het bij uw energierekeningen doen. Dat moet uiterlijk 1 mei van elk jaar. Zo kunnen uw klanten zien welke energie u levert en dit vergelijken met het stroometiket van andere energieleveranciers.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020, en voor wie?

Levert u groene energie aan kleinverbruikers? Dan moet u daarvoor nu al certificaten hebben en deze afboeken als er stroom geleverd is. Zo kunnen klanten op het stroometiket zien wat voor elektriciteit zij precies krijgen.

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle leveranciers certificaten hebben en afboeken voor zowel groene als grijze energie Dat geldt ook voor leveranciers die elektriciteit leveren aan grootverbruikers. Dit heet Full disclosure.

Certificaten voor groene en grijze energie koopt u in bij producenten of handelaren. Uw aangekochte certificaten komen op een rekening bij CertiQ  waar u certificaten kan afboeken als u stroom geleverd hebt.

Let op: 2019 is een overgangsjaar. Wilt u alvast beginnen met certificaten voor grijze stroom? Dat kan, maar hoeft nog niet. Neem hiervoor contact op met CertiQ.

Welke certificaten zijn er?

Er zijn twee verschillende soorten certificaten:

  • Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor groene energie

    Elke megawatt aan elektriciteit uit groene bronnen (wind, water, zon, biomassa) is goed voor één GvO. Dit certificaat geeft een garantie dat de elektriciteit écht groen is.

  • Certificaten van Oorsprong (CvO’s) voor grijze energie

    Hiervoor geldt hetzelfde als voor GVO’s, maar dan voor grijze bronnen (zoals steenkool, gas, kernenergie)

GvO’s uit buitenland of Nederland

Niet alle groene elektriciteit komt uit Nederland. Veel energieleveranciers kopen daarom Garanties van Oorsprong in het buitenland in. Bijvoorbeeld voor waterkracht uit Frankrijk of zon uit Italië. Op deze manier kunnen energieleveranciers toch groene elektriciteit aanbieden.

Steeds meer afnemers vragen groene stroom uit Nederland. Levert u alleen groene stroom die is opgewekt in Nederland? En geeft u dit aan op uw stroometiket? Dan hebt u de juiste GvO’s nodig. ACM controleert dit ook.

Wat doet de ACM?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert of u de juiste soort en hoeveelheid Garanties van Oorsprong heeft afgeboekt bij alle groene elektriciteit die u levert.

Vanaf 2020 controleert de ACM ook de afboeking van de Certificaten van Oorsprong bij alle grijze stroom die u levert. De ACM controleert of uw stroometiket voor 2020, klopt met alle afgeboekte Garanties en Certificaten van Oorsprong. Het stroometiket voor 2020 plaatst u voor 1 mei 2021 op uw website. 

De jaarlijkse berekening van de handelsmix door de ACM vervalt daarmee. De ACM zal voor het stroometiket 2019 nog een keer een berekening maken van de handelsmix.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.