Fusies en overnames

Fusie of overname aanmelden bij ACM

U wilt met uw bedrijf fuseren met een ander bedrijf, een ander bedrijf overnemen of samen een nieuwe onderneming (joint venture) oprichten? Dan moet u dat onder bepaalde voorwaarden aanmelden bij ACM. Wij onderzoeken de gevolgen van de fusie, overname of joint venture voor de concurrentie. Deze manieren van bedrijven die samen gaan, noemen we ook wel concentraties.

Gebruik daarvoor het formulier voor het aanmelden van een concentratie. In het formulier staat hoe u een fusie of overname moet aanmelden. Er staat ook in welke informatie u aan ons moet geven zodat wij de melding inhoudelijk kunnen beoordelen.

Voorwaarden aanmelden fusie of overname bij ACM

Fusies en overnames moeten alleen worden aangemeld als ze aan 2 voorwaarden voldoen:

  1. de wereldwijde omzet van de betrokken bedrijven in een jaar is in totaal meer dan 150 miljoen euro;
  2. en minstens 2 van de betrokken bedrijven hebben binnen Nederland een jaaromzet van 30 miljoen euro of meer.

Is het bedrijf dat een ander bedrijf overneemt onderdeel van een groep bedrijven? Dan geldt de omzet van de totale bedrijfsgroep. De omzet van het bedrijf dat een bedrijfsonderdeel verkoopt, blijft buiten beschouwing. Bedrijven hoeven een fusie of overname niet te melden als ze maar aan 1 van de 2 voorwaarden voldoen.

Zorgsector heeft lagere omzetdrempels

Voor bedrijven in de zorg gelden lagere omzetdrempels.

Meer informatie over fusies in de zorg

Pensioenfondsen hebben afwijkende eisen

Voor pensioenfondsen gelden andere eisen. Zij hoeven de fusie pas te melden als:

  1. de gezamenlijke waarde van de bruto geboekte premies van de betrokken bedrijven in het voorafgaande kalender meer bedroeg dan 500 miljoen euro;
  2. en daarvan door ten minste twee van de betrokken bedrijven ieder ten minste 100 miljoen is ontvangen van Nederlandse inwoners.

ACM maakt concentratiemeldingen openbaar

Wij publiceren alle concentratiemeldingen op onze website www.acm.nl en in de Staatscourant.

ACM beslist binnen 4 weken na ontvangst concentratiemelding

Wij laten binnen 4 weken na ontvangst van de melding weten of de fusie of overname door mag gaan. De bedrijven mogen in die 4 weken nog niet samen gaan. Soms hebben we meer informatie nodig. We vragen die informatie dan op bij de bedrijven. De tijd die nodig is om onze vragen te beantwoorden komt dan bovenop deze 4 weken. Hebben we binnen de wettelijke termijn, die tenminste 4 weken duurt, geen beslissing genomen? Dan mag de fusie doorgaan. ACM zet altijd op haar website of de fusie of overname door mag gaan of niet.

Een concentratie aanmelden kost 17.450 euro

Bedrijven die een fusie of overname bij ACM melden, moeten daar 17.450 euro voor betalen. Als een vergunning nodig is en bedrijven daarvoor bij ACM een aanvraag indienen, dan betalen zij nog eens 34.900 euro. De bedragen worden ook in rekening gebracht als de melding of aanvraag wordt ingetrokken.

Speciale procedure bij dreiging van faillissement

Is er een acute dreiging van een faillissement of surseance van betaling? Dan kunnen wij een spoedbesluit nemen om een snelle fusie of overname mogelijk te maken.

Fusie melden bij de Sociaal Economische Raad (SER)

Moet u uw fusie of overname melden bij ACM? Dan gelden de fusiegedragsregels van de Sociaal Economische Raad waarschijnlijk ook voor u. Lees meer over wat dit voor u betekent op de website van de SER.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het aanmelden van een fusie of overname? Neem dan contact op met ACM

 

Pagina-opties

 
Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten