Kruimelpad

Concurrentie in de landbouw en voedselketen

Nieuwe maatregelen moeten de eerlijke concurrentie in de landbouw, visserij en voedselketen bevorderen.

Eerlijk zaken doen

Boeren, tuinders en vissers en veel verwerkers van voedsel krijgen een sterkere onderhandelingspositie in de voedselketen. Voedselleveranciers maar ook verwerkingsbedrijven van een versproduct hebben vaak een zwakkere positie tegenover grote inkopers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld makkelijk onder druk gezet worden gezet om oneerlijke voorwaarden te accepteren. De Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen gaat hier paal en perk aan stellen. Vanaf 1 november 2021 kunnen ze oneerlijke handelspraktijken melden bij de ACM. Vanaf dat moment gaat de ACM de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen handhaven. De wet verbiedt handelspraktijken zoals het door de afnemer op korte termijn annuleren van de levering van bederfelijke producten zoals voedsel of bloemen. Of het eenzijdig wijzigen van de leveringsvoorwaarden door de afnemer als het gaat om hoeveelheid, kwaliteit of prijs.

Prijzen in beeld: de weg van boer tot bord

Op verzoek van het ministerie van LNV maakt de ACM jaarlijks de monitor ‘prijsvorming in de voedselketen’. De weg die ons voedsel aflegt van boer tot bord kent vele schakels. Maar hoe komt de uiteindelijke verkoopprijs nu eigenlijk tot stand? Hiervoor kijkt de ACM naar de kosten en de winstmarges van alle schakels in de ketens van een aantal groenten, fruit en vleesproducten. Voor zowel de gangbare als duurzame producten. Productiekosten voor duurzame producten liggen hoger, maar staat daar ook een hogere opbrengst voor de primaire producent/boer tegenover? En welke problemen komen boeren en tuinders tegen, wanneer zij over willen gaan naar duurzame productie?

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.