Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verbod oneerlijke handelspraktijken in de landbouwketen

De Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (Wet OHP) beschermt sinds 1 november 2021 leveranciers en producenten van landbouw- en voedingsproducten. In de Wet OHP staat welke oneerlijke handelspraktijken tussen leverancier en afnemer verboden zijn. En welke praktijken alleen mogen als u dit vooraf samen heeft afgesproken.

U kunt oneerlijke handelspraktijken melden bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Wij handhaven de Wet OHP. Deze wet geldt alleen voor situaties met scheve machtsverhoudingen. Check daarom eerst of uw situatie wel onder de wet valt.

Is deze wet op mijn situatie van toepassing?

De Wet OHP geldt alleen als de leverancier een relatief kleine partij is ten opzichte van zijn afnemer. (Voedsel)leveranciers zijn boeren, tuinders en vissers. En ook andere leveranciers van landbouw- en voedingsproducten, zoals vleesverwerkers, zuivelfabrieken, sierteeltproducenten en groothandelaren die leveren aan de detailhandel. Afnemers zijn bijvoorbeeld verwerkers, inpakstations en supermarkten.

Leverancier met een omzet van... ... heeft bescherming tegen een afnemer met een omzet van:
Minder dan 2 miljoen euro meer dan 2 miljoen euro
Tussen de 2 miljoen en 10 miljoen euro meer dan 10 miljoen euro
Tussen de 10 miljoen en 50 miljoen euro meer dan 50 miljoen euro
Tussen de 50 miljoen en 150 miljoen euro meer dan 150 miljoen euro
Tussen de 150 miljoen en 350 miljoen euro meer dan 350 miljoen euro

Wat is strikt verboden?

Uw afnemer mag niet:

 • u te laat betalen: na 30 dagen voor bederfelijke producten en na 60 dagen voor niet-bederfelijke producten
 • korter dan 30 dagen van tevoren een bestelling van bederfelijke producten annuleren
 • eenzijdig of met terugwerkende kracht contracten en voorwaarden wijzigen
 • u dwingen om te betalen voor de verspilling van producten
 • weigeren om afspraken schriftelijk vast te leggen
 • u laten betalen voor:
  • zaken die geen verband houden met de verkoop van de producten
  • bederf en verlies nadat u de producten heeft geleverd
  • onderzoek naar klachten van klanten
 • onrechtmatig bedrijfsgevoelige informatie van u krijgen, gebruiken en/of openbaar maken
 • (dreigen met) vergeldingsacties, bijvoorbeeld producten uit de verkoop halen of de hoeveelheid bestelde producten verlagen

Verboden, tenzij samen vooraf duidelijk in contract vastgelegd

Uw afnemer mag niet:

 • onverkochte producten aan u terugsturen en/of verwijderen (bijvoorbeeld uit de schappen) zonder te betalen voor die producten
 • vergoedingen vragen voor:
  • kosten voor opslag, opname in het assortiment etc.
  • kosten van promotie, zoals marketing, reclame of uitstalling in winkels
  • kortingen op de producten uit promotieacties
  • kosten van het personeel voor de inrichting van de ruimten waar de producten van de leverancier worden gebruikt

Uw afnemer mag dit alleen doen als u dat samen vooraf duidelijk in een contract heeft vastgelegd. Dit betekent dat u het in een schriftelijke overeenkomst heeft vastgelegd.

Denkt u dat uw afnemer de regels overtreedt? Meld dit dan bij ons.