Verbod oneerlijke handelspraktijken in de landbouwketen

De Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen verbiedt vanaf 1 november 2021 oneerlijke handelspraktijken in de landbouw en voedselketen. Per 15 april 2022 moeten ook alle bestaande contracten voldoen aan de nieuwe wet. Deze wet geldt alleen voor situaties met scheve machtsverhoudingen. Check daarom eerst of uw situatie wel onder de nieuwe wet valt.

Is deze wet op mijn situatie van toepassing?

De Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen geldt alleen als de leverancier een relatief kleine partij is ten opzichte van zijn afnemer.

Leverancier met een omzet van... ... geniet bescherming tegen een afnemer met een omzet van:
Minder dan 2 miljoen euro meer dan 2 miljoen euro
Tussen de 2 miljoen en 10 miljoen euro meer dan 10 miljoen euro
Tussen de 10 miljoen en 50 miljoen euro meer dan 50 miljoen euro
Tussen de 50 miljoen en 150 miljoen euro meer dan 150 miljoen euro
Tussen de 150 miljoen en 350 miljoen euro meer dan 350 miljoen euro

Onder (voedsel)leveranciers vallen: boeren, tuinders, vissers maar ook andere leveranciers van landbouw- en voedingsproducten zoals vleesverwerkers, zuivelfabrieken, sierteeltproducenten en groothandelaren die leveren aan detailhandel. Afnemers zijn bijvoorbeeld inkopers en supermarkten.

Wat is strikt verboden per 1 november 2021?

 • Late betalingen aan leveranciers (na 30 dagen voor bederfelijke producten en na 60 dagen voor niet-bederfelijke producten)
 • Last-minute annuleringen door afnemers
 • Eenzijdige wijzigingen of wijzigingen met terugwerkende kracht in contracten en voorwaarden
 • Het dwingen van de leverancier om te betalen voor de verspilling van producten
 • Het weigeren van schriftelijke contracten
 • De leverancier laten betalen voor:
  • Zaken die geen verband houden met de verkoop van de producten
  • Bederf en verlies als de producten al in eigendom zijn van de afnemer
  • Onderzoek naar klachten van klanten
 • Het verkrijgen/gebruiken en/of openbaar maken van bedrijfsgevoelige informatie van de leverancier
 • (Dreigen met) vergeldingsacties (bijvoorbeeld de-listing, geen actie-aanbiedingen, geen communicatie of vernieuwingen)

Verboden, tenzij samen vooraf duidelijk in contract vastgelegd

 • Het verwijderen en/of retourneren van onverkochte producten aan de leverancier zonder betaling voor die producten.
 • Het vragen van vergoedingen voor:
  • De kosten voor opslag, opname in het assortiment, etc.
  • De kosten van promotie zoals marketing, reclame of uitstalling in winkels;
  • De kortingen op de producten uit promotieacties;
  • De kosten van het personeel voor de inrichting van de ruimten waar de producten van de leverancier worden gebruikt.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.